Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 20.03.2019

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 22.03.2019

Protokół z przebiegu konkursu z dnia 15.04.2019

Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy (1 etat - referent stażysta)

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 31 maja 2019 r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ

Z DNIA 31 MAJA 2019 R.

W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA I ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO REFERENTA STAŻYSTY

 

Komisja dokonała wyboru ze swojego grona sekretarza komisji konkursowej  w osobie Starszego Inspektora Sądowego Marioli Branickiej.

Komisja Konkursowa w składzie:

Przewodniczący     Wiceprezes Jacek Hyla

Członkowie:           Sędzia NSA Sławomir Kozik

                               Starszy Inspektor Sądowy Mariola Branicka

stwierdza, że do udziału w konkursie zgłosili sie następujący kandydaci:

 1. Monika Kamińska
 2. Katarzyna Sałek-Gałązka
 3. Tadeusz Wędrowski
 4. Marta Wielesik
 5. Aneta Zysk

Komisja ustaliła, że wszystkie zgłoszenia wpłynęły w terminie.

Komisja stwierdziła, że w formularzu oświadczeń przedłożonym kandydatom brak było oświadczenia o niekaralności i w związku z tym, żaden z kandydatów nie złożył w tym zakresie oświadczenia.

Komisja, po zapoznaniu się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, podjęła decyzję o warunkowym zakwalifikowaniu do II etapu wszystkich osób, które zgłosiły swój udział w konkursie pod warunkiem złożenia przed przystąpieniem do II etapu konkursu oświadczenia o niekaralności.

Komisja postanowiła przeprowadzić etap II i III  konkursu w dniu 14 czerwca 2019 r. o godz. 9.00 oraz ustaliła następującą listę osób warunkowo zakwalifikowanych do etapu II konkursu:

 1. Monika Kamińska
 2. Katarzyna Sałek-Gałązka
 3. Tadeusz Wędrowski
 4. Marta Wielesik
 5. Aneta Zysk

Komisja postanowiła, że II etap konkursu polegać będzie na rozwiązaniu testu 20 pytań w czasie nie dłuższym niż 1 godzina, a do etapu III zostaną zakwalifikowani wszyscy kandydaci, którzy rozwiążą zadanie testowe - bez względu na uzyskany wynik.

Komisja postanowiła umieścić niniejszy protokół w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.

Podpisy członków Komisji

 • opublikował: Aleksandra Skiba
  data publikacji: 2019-06-03 12:10
 • zmodyfikował: Aleksandra Skiba
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-03 12:10

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 14 czerwca 2019 r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ

Z DNIA 14 CZERWCA 2019 ROKU

W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA II I III ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO REFERENTA - STAŻYSTY

Komisja Konkursowa w składzie:

Przewodniczący   Wiceprezes Sędzia NSA Jacek Hyla

Członkowie:          Sędzia NSA Sławomir Kozik

                               Starszy Inspektor Sądowy Mariola Branicka

 

przeprowadziła w II etapie konkursu praktyczny sprawdzian umiejętności - test 20 pytań.

Komisja ustaliła, że w wyniku rozwiązania testu kandydat może uzyskać maksymalnie 20 punktów, a w ramach III etapu konkursu możliwe do uzyskanie jest maksymalnie 10 punktów.

Przed przystąpieniem do II etapu konkursu wszystkie osoby, które zgłosiły swój udział w konkursie złożyły oświadczenia o niekaralności.

Do II etapu przystąpiły 4 osoby z 5 zakwalifikowanych:

 1. Monika Kamińska
 2. Katarzyna Sałek-Gałązka
 3. Tadeusz Wędrowski
 4. Marta Wielesik

Osobom tym rozdano karty kodów, które zostały umieszczone w zamkniętej kopercie po wpisaniu przez kandydatów ich imion i nazwisk. Uczestnicy konkursu opatrzyli pracę testową otrzymanym kodem.

Komisja po sprawdzeniu prac testowych i otwarciu koperty z kodami ustaliła następującą liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów w II etapie konkursu:

Lp. Imię i nazwisko

Liczba punktów  uzyskanych

w II etapie konkursu

1 Monika Kamińska 11
2 Katarzyna Sałek-Gałązka                     16
3 Tadeusz Wędrowski 10
4 Marta Wielesik 13

    

Wynik II etapu konkursu został ogłoszony w obecności wszystkich kandydatów.

Do III etapu konkursu zostali zakwalifikowani wszyscy kandydaci przystępujący do konkursu.

Komisja przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z wszystkimi kandydatami.

Komisja ustaliła następującą liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych uczestników konkursu w III etapie konkursu:

Lp. Imię i nazwisko

Liczba punktów uzyskanych

w III etapie konkursu

1.  Monika Kamińska                               10
2. Katarzyna Sałek-Gałązka 10
3. Tadeusz Wędrowski 5
4. Marta Wielesik 8

    

Ustalono następujące wyniki łączne II i III etapu konkursu: 

   

Lp. Imię i nazwisko

Liczba punktów

uzyskanych w II etapie 

konkursu

Liczba punktów

uzyskanych w III etapie 

konkursu

Łączna liczba

punktów

1. Monika Kamińska 11 10 21
2. Katarzyna Sałek-Galązka 16 10 26
3. Tadeusz Wędrowski 10 5 15
4. Marta Wielesik 13 8 21

 

Komisja Konkursowa wybrała do zatrudnienia na stanowisku referenta-stażysty kandydaturę Pani Katarzyny Sałek-Gałązki, która uzyskała w wyniku przeprowadzonego konkursu największą liczbę punktów.

Przewodniczący Komisji ogłosił wyniki konkursu w obecności wszystkich kandydatów.

Komisja postanowiła umieścić niniejszy protokół w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.

Podpisy członków Komisji Konkursowej

 

 

 • opublikował: Aleksandra Skiba
  data publikacji: 2019-06-14 15:06
 • zmodyfikował: Aleksandra Skiba
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-14 15:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1804
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-06-14 15:30
Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Gdańsku

Al. Zwycięstwa 16/17
80-219 Gdańsk

NIP: 957-05-37-931
REGON: 192985030

Konto Bankowe:
NBP O/O Gdańsk
29 1010 1140 0071 0022 3100 0000

Dane kontaktowe

tel. +48 58 52 44 360
fax +48 58 52 44 371

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 7.15-15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2262979
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-06-14 15:30

Stopka strony