Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Informacja o sprawach rozstrzygniętych w trybie uproszczonym

W związku z Zarządzeniem Nr 4/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 13 marca 2020 r. w okresie od 18 marca 2020 r. do odwołania strony i pełnomocnicy stron mogą zapoznać się z treścią wyroków wydanych na posiedzeniach niejawnych w WSA w Gdańsku poprzez uzyskanie odpowiedniej informacji telefonicznie w Wydziale Informacji Sądowej w Gdańsku (tel. 58 52-44-400) lub na wniosek o przesłanie orzeczenia na adres poczty elektronicznej.

Sygnatury akt spraw rozstrzygniętych w trybie uproszczonym
art. 119 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz.U. z 2019, poz. 2325 ze zm.)

Lp. Sygnatura akt Data wydania orzeczenia
1 I SA/Gd 1936/19 17.03.2020
2 I SA/Gd 1914/19 17.03.2020
3 I SA/Gd 2049/19 17.03.2020
4 I SA/Gd 2050/19 17.03.2020
5 I SA/Gd 2051/19 17.03.2020
6 I SA/Gd 1422/19 17.03.2020
7 I SA/Gd 1421/19 17.03.2020
8 II SA/Gd 58/20 17.03.2020
9 II SA/Gd 116/20 18.03.2020
10 II SAB/Gd 106/19 18.03.2020
11 II SA/Gd 686/19 18.03.2020
12 II SA/Gd 735/19 18.03.2020
13 II SA/Gd 734/19 18.03.2020
14 I SA/Gd 1981/19 18.03.2020
15 I SA/Gd 1980/19 18.03.2020
16 I SA/Gd 3/20 18.03.2020
17 I SA/Gd 1549/19 18.03.2020
18 I SA/Gd 210/20 18.03.2020
19 I SA/Gd 141/19 18.03.2020
20 I SA/Gd 140/19 18.03.2020
21 III SA/Gd 829/19 19.03.2020
22 I SA/Gd 2073/19 24.032020
23 I SA/Gd 2072/19 24.03.2020
24 I SA/Gd 24/20 24.03.2020
25 I SA/Gd 1949/19 24.03.2020
26 I SA/Gd 1931/19 24.03.2020
27 I SA/Gd 1932/19 24.03.2020
28 I SA/Gd 1978/19 24.03.2020
29 I SA/Gd 1977/19 24.03.2020
30 I SA/Gd 1979/19 24.03.2020
31 I SA/Gd 2149/19 24.03.2020
32 I SA/Gd 2207/19 25.03.2020
33 I SA/Gd 1873/19 25.03.2020
34 I SA/Gd 180/20 25.03.2020
35 I SA/Gd 122/20 25.03.2020
36 I SAGd 2146/19 25.03.2020
37 I SA/Gd 2077/19 25.03.2020
38 I SA/Gd 2147/19 25.03.2020
39 I SA/Gd 39/20 25.03.2020
40 I SA/Gd 40/20 25.03.2020
41 I SA/Gd 2119/19 25.03.2020
42 I SA/Gd 2118/19 25.03.2020
43 II SAB/Gd 5/20 25.03.2020
44 II SAB/Gd 12/20 25.03.2020
45 II SAB/Gd 132/19 25.03.2020
46 II SAB/Gd 13/20 25.03.2020
47 II SA/Gd 715/19 25.03.2020
48 II SA/Gd 667/19 25.03.2020
49 II SA/Gd 759/19 25.03.2020
50 II SA/Gd 665/19 25.03.2020
51 II SA/Gd 721/19 25.03.2020
52 II SA/Gd 676/19 25.03.2020
53 II SA/Gd 107/20 25.03.2020
54 II SA/Gd 60/20 25.03.2020
55 I SA/Gd 1359/19 24.03.2020
56 I SA/Gd 2108/19 24.03.2020
57 I SA/Gd 1637/19 24.03.2020
58 III SA/Gd 268/20 27.03.2020
59 III SA/Gd 35/20 27.03.2020
60 III SA/Gd 196/20 27.03.2020
61 III SAB/Gd 6/20 27.03.2020
62 III SAB/Gd 7/20 27.03.2020
63 III SA/Gd 272/20 27.03.2020
64 III SA/Gd 199/20 27.03.2020
65 III SA/Gd 135/20 27.03.2020
66 III SA/Gd 141/20 27.03.2020
67 III SA/Gd 242/20 27.03.2020
68 III SAB/Gd 8/20 27.03.2020
69 III SAB/Gd 9/20 27.03.2020
70 III SAB/Gd 10/20 27.03.2020
71 III SAB/Gd 11/20 27.03.2020
72 III SAB/Gd 12/20 27.03.2020
73 III SAB/Gd 5/20 30.03.2020
74 II SA/Gd 183/20 01.04.2020
75 I SA/Gd 2074/19 01.04.2020
76 I SA/Gd 2047/19 01.04.2020
77 I SA/Gd 2138/19 01.04.2020
78 I SA/Gd 113/20 01.04.2020
79 I SA/Gd 25/20 01.04.2020
80 I SA/Gd 17/20 01.04.2020
81 I SA/Gd 16/20 01.04.2020
82 I SA/Gd 116/20 01.04.2020
83 I SA/Gd 117/20 01.04.2020
84 I SA/Gd 2182/19 01.04.2020
85 II SA/Gd 86/20 09.04.2020
86 II SA/Gd 85/20 14.04.2020
87 II SA/Gd 113/20 16.04.2020
88 II SA/Gd 103/20 16.04.2020
89 II SA/Gd 72/20 16.04.2020
90 II SA/Gd 112/20 16.04.2020
91 II SA/Gd 102/20 16.04.2020
92 II SA/Gd 106/20 16.04.2020
93 II SA/Gd 12/20 16.04.2020
94 II SA/Gd 768/19 16.04.2020
95 II SA/Gd 109/20 16.04.2020
96 II SA/Gd 105/20 16.04.2020
97 II SA/Gd 139/20 16.04.2020
98 II SA/Gd 101/20 16.04.2020
99 II SA/Gd 104/20 16.04.2020
100 II SA/Gd 108/20 16.04.2020
101 II SA/Gd 97/20 16.04.2020
102 II SA/Gd 114/20 16.04.2020
103 II SA/Gd 110/20 16.04.2020
104 II SA/Gd 111/20 16.04.2020
105 I SA/Gd 1836/19 16.04.2020
106 I SA/Gd 1983/19 16.04.2020
107 I SA/Gd 2250/19 16.04.2020
108 II SA/Gd 83/20 21.04.2020
109 I SA/Gd 2202/19 21.04.2020
110 I SA/Gd 1940/19 21.04.2020
111 I SA/Gd 1876/19 21.04.2020
112 I SA/Gd 2153/19 21.04.2020
113 II SA/Gd 779/19 22.04.2020
114 II SA/Gd 672/19 22.04.2020
115 II SAB/Gd 16/20 22.04.2020
116 II SAB/Gd 17/20 22.04.2020
117 II SA/Gd 75/20 22.04.2020
118 II SA/Gd 539/19 22.04.2020
119 II SAB/Gd 3/20 22.04.2020
120 II SAB/Gd 137/19 22.04.2020
121 II SAB/Gd 134/19 22.04.2020
122 II SA/Gd 21/20 22.04.2020
123 II SA/Gd 133/19 22.04.2020
124 II SA/Gd 736/19 22.04.2020
125 II SA/Gd 719/19 22.04.2020
126 II SA/d 685/19 22.04.2020
127 I SA/Gd 244/20 22.04.2020
128 I SA/Gd 245/20 22.04.2020
129 I SA/Gd 246/20 22.04.2020
130 I SA/Gd 62/20 22.04.2020
131 I SA/Gd 1470/19 22.04.2020
132 I SA/Gd 30/20 22.04.2020
133 I SA/Gd 2185/19 22.04.2020
134 I SA/Gd 285/20 21.04.2020
135 I SA/Gd 8/20 21.04.2020
136 I SAB/Gd 2/20 21.04.2020
137 II SA/Gd 84/20 16.04.2020
138 I SA/GD 173/20 21.04.2020
139 I SA/GD1964/19 21.04.2020
140 I SA/GD 234/20 21.04.2020
141 I SA/GD 134/20 21.04.2020
142 III SAB/Gd 24/20 24.04.2020
143 III SAB/Gd 25/20 24.04.2020
144 III SA/Gd 109/20 24.04.2020
145 III SA/Gd 110/20 24.04.2020
146 III SA/Gd 111/20 24.04.2020
147 III SA/Gd 303/20 24.04.2020
148 III SA/Gd 331/20 24.04.2020
149 III SA/Gd 332/20 24.04.2020
150 III SA/Gd 338/20 24.04.2020
151 III SA/Gd 339/20 24.04.2020
152 III SA/Gd 230/20 24.04.2020
153 III SA/Gd 231/20 24.04.2020
154 III SA/Gd 844/20 24.04.2020
155 III SAB/Gd 14/20 24.04.2020
156 III SAB/Gd 20/20 24.04.2020
157 III SAB/Gd 21/20 24.04.2020
158 I SA/Gd 2211/19 28.04.2020
159 I SA/Gd 231/20 28.04.2020
160 I SA/Gd 21/20 28.04.2020
161 I SA/Gd 58/20 28.04.2020
162 I SA/Gd 267/20 28.04.2020
163 I SA/Gd 275/20 28.04.2020
164 I SA/Gd 215/20 28.04.2020
165 II SA/Gd 84/20 14.04.2020
166 I SA/Gd 44/20 29.04.2020
167 I SA/Gd 177/20 29.04.2020
168 I SA/Gd 1939/19 29.04.2020
169 I SA/Gd 1962/19 29.04.2020
170 I SA/Gd 2120/19 29.04.2020
171 I SA/Gd 2161/19 29.04.2020
172 I SA/Gd 1987/19 29.04.2020
173 I SA/Gd 1989/19 29.04.2020
174 I SA/Gd 118/20 21.04.2020
175 II SAB/Gd 18/20 06.05.2020
176 II SAB/Gd 8/20 06.05.2020
177 II SAB/Gd 7/20 06.05.2020
178 II SAB/Gd 6/20 06.05.2020
179 II SAB/Gd 30/20 06.05.2020
180 II SA/Gd 713/19 06.05.2020
181 II SA/Gd 125/20 06.05.2020
182 II SA/Gd 62/20 06.05.2020
183 II SA/Gd 708/19 06.05.2020
184 II SA/Gd 55/20 06.05.2020
185 II SA/Gd 59/20 06.05.2020
186 II SA/Gd 210/20 06.05.2020
187 I SA/Gd 283/20 07.05.2020
188 I SA/Gd 353/20 07.05.2020
189 I SA/Gd 121/20 07.05.2020
190 II SA/Gd 246/20 12.05.2020
191 II SA/Gd 189/20 12.05.2020
192 II SA/Gd 775/18 13.05.2020
193 II SA/Gd 117/20 13.05.2020
194 II SA/Gd 199/20 13.05.2020
195 II SA/Gd 186/20 13.05.2020
196 II SA/Gd 776/18 13.05.2020
197 III SA/Gd 410/20 14.05.2020
198 III SAB/Gd 23/20 14.05.2020
199 III SA/Gd 130/20 14.05.2020
200 I SA/Gd 35/20 14.05.2020
201 I SA/Gd 34/20 14.05.2020
202 I SA/Gd 1861/19 14.05.2020
203 I SA/Gd 1860/19 14.05.2020
204 I SA/Gd 1859/19 14.05.2020
205 I SA/Gd 1858/19 14.05.2020
206 I SA/Gd 1759/19 14.05.2020
207 I SA/Gd 1760/19 14.05.2020
208 I SA/Gd 1758/19 14.05.2020
209 I SA/Gd1761/19 14.05.2020
210 I SA/Gd 37/20 14.05.2020
211 I SA/Gd 296/20 14.05.2020
212 I SA/Gd 251/20 14.05.2020
213 I SA/Gd 147/20 14.05.2020
214 I SA/Gd 1924/19 14.05.2020
215 I SA/Gd 288/20 14.05.2020
216 I SA/Gd 287/20 14.05.2020
217 I SA/Gd 36/20 14.05.2020
218 I SA/Gd 282/20 14.05.2020
219 I SA/Gd 1358/19 19.05.2020
220 I SA/Gd 370/20 19.05.2020
221 I SA/Gd 1724/19 19.05.2020
222 I SA/Gd 2205/19 19.05.2020
223 I SA/Gd 2204/19 19.05.2020
224 II SA/Gd 707/19 20.05.2020
225 II SA/Gd 714/19 20.05.2020
226 II SAB/Gd 28/20 20.05.2020
227 III SA/Gd 395/20 20.05.2020
228 III SA/Gd 415/20 21.05.2020
229 I SA/Gd  252/20 22.04.2020
230 I SA/Gd 1917/19 26.05.2020
231 I SA/Gd 375/20 26.05.2020
232 II SA/Gd 777/19 27.05.2020
233 II SA/Gd 209/20 27.05.2020
234 II SA/Gd 80/20 27.05.2020
235 I SA/Gd 162/20 22.04.2020
236 I SA/Gd 2046/19 24.03.2020
237 III SA/Gd 376/20 28.05.2020
238 III SA/Gd 363/20 28.05.2020
239 III SA/Gd 360/20 28.05.2020
240 III SA/Gd 359/20 28.05.2020
241 III SA/Gd 408/20 28.05.2020
242 II SA/Gd 248/20 2.06.2020
243 I SA/Gd 1458/19 2.06.2020
244 I SA/Gd 54/20 2.06.2020
245 II SA/Gd 636/19 03.06.2020
246 II SA/Gd 671/19 03.06.2020
247 II SA/Gd 610/19 03.06.2020
248 II SA/Gd 724/19 03.06.2020
249 II SA/Gd 775/19 03.06.2020
250 II SA/Gd 673/19 03.06.2020
251 II SA/Gd 776/19 03.06.2020
252 II SA/Gd 688/19 03.06.2020
253 II SA/Gd 208/20 03.06.2020
254 II SA/Gd 216/20 03.06.2020
255 II SA/Gd 253/20 03.06.2020
256 II SAB/Gd 31/20 03.06.2020
257 III SA/Gd 451/20 04.06.2020
258 III SA/Gd 447/20 04.06.2020
259 III SA/Gd 443/20 04.06.2020
260 III SA/Gd 419/20 04.06.2020
261 III SA/Gd 418/20 04.06.2020
262 III SA/Gd 417/20 04.06.2020
263 III SA/Gd 362/20 04.06.2020
264 III SA/Gd 146/20 04.06.2020
265 III SA/Gd 89/20 04.06.2020
266 III SAB/Gd 28/20 04.06.2020
267 II SA/Gd 340/20 08.06.2020
268 II SA/Gd 139/19 10.06.2020
269 II SA/Gd 237/20 10.06.2020
270 II SAB/Gd 136/19 10.06.2020
271 II SAB/Gd 129/19 10.06.2020
272 II SA/Gd 711/19 10.06.2020
273 II SA/Gd 274/20 10.06.2020
274 II SA/Gd 249/20 10.06.2020
275 II SA/Gd 609/19 10.06.2020
276 II SA/Gd 203/20 10.06.2020
277 II SA/Gd 357/20 10.06.2020
278 II SA/Gd 66/20 10.06.2020
279 II SA/Gd 64/20 10.06.2020
280 II SA/Gd 63/20 10.06.2020
281 II SA/Gd 290/20 15.06.2020
282 II SA/Gd 291/20 15.06.2020
283 II SA/Gd 235/20 17.06.2020
284 II SA/Gd 377/20 17.06.2020
285 II SA/Gd 700/19 17.06.2020
286 II SA/Gd 241/20 17.06.2020
287 II SA/Gd 756/19 17.06.2020
288 II SA/Gd 619/19 17.06.2020
289 II SA/Gd 335/20 17.06.2020
290 II SA/Gd 561/19 17.06.2020
291 III SA/Gd 834/19 18.06.2020
292 II SA/Gd 297/20 19.06.2020
293 II SA/Gd 277/20 24.06.2020
294 II SA/Gd 270/20 24.06.2020
295 II SA/Gd 420/19 24.06.2020
296 II SA/Gd 723/19 24.06.2020
297 I SA/Gd 2240/19 24.06.2020
298 I SA/Gd 404/20 24.06.2020
299 III SA/Gd 446/20 25.06.2020
300 III SA/Gd 470/20 25.06.2020
301 III SA/Gd 519/20 25.06.2020
302 II SA/Gd 410/20 30.06.2020
303 II SAB/Gd 33/20 01.07.2020
304 II SA/Gd 244/20 01.07.2020
305 II SAB/Gd 4/20 01.07.2020
306 II SA/Gd 257/20 01.07.2020
307 II SA/Gd 732/19 01.07.2020
308 II SA/Gd 717/19 01.07.2020
309 II SA/Gd 634/19 01.07.2020
310 II SA/Gd 254/20 01.07.2020
311 II SA/Gd 369/20 01.07.2020
312 III SA/Gd 833/19 02.07.2020
313 III SA/Gd 55/20 02.07.2020
314 III SA/Gd88/20 02.07.2020
315 III SA/Gd 152/20 02.07.2020
316 III SA/Gd 133/20 02.07.2020
317 III SA/Gd 436/20 02.07.2020
318 III SA/Gd 482/20 02.07.2020
319 III SAB/Gd 22/20 02.07.2020
320 III SAB/Gd 29/20 02.07.2020
321 III SAB/Gd 30/20 02.07.2020
     

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Panic
  data wytworzenia: 2020-03-18
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2020-03-18 09:24
 • zmodyfikował: Aleksandra Skiba
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-02 13:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 463
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-02 13:16