Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wydane na posiedzeniach niejawnych

W związku z Zarządzeniem Nr 4/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 13 marca 2020 r. w okresie od 18 marca 2020 r. do odwołania strony i pełnomocnicy stron mogą zapoznać się z treścią wyroków wydanych na posiedzeniach niejawnych w WSA w Gdańsku poprzez uzyskanie odpowiedniej informacji telefonicznie w Wydziale Informacji Sądowej w Gdańsku (tel. 58 52-44-400) lub na wniosek o przesłanie orzeczenia na adres poczty elektronicznej.

Sygnatury akt spraw rozstrzygniętych na posiedzeniach niejawnych

46

Lp. Sygnatura akt Data wydania orzeczenia
1 II SA/Gd 205/20 04.11.2020
2 II SA/Gd 215/20 04.11.2020
3 II SA/Gd 187/20 04.11.2020
4 II SA/Gd 149/20 04.11.2020
5 II SA/Gd 335/19 04.11.2020
6 II SA/Gd 146/20 04.11.2020
7 II SA/Gd 134/20 04.11.2020
8 II SA/Gd 694/19 04.11.2020
9 II SA/Gd 395/20 04.11.2020
10 II SA/Gd 135/20 04.11.2020
11 II SA/Gd 279/20 04.11.2020
12 II SAB/Gd 59/20 04.11.2020
13 II SAB/Gd 42/20 04.11.2020
14 II SAB/Gd 52/20 04.11.2020
15 I SA/Gd 691/20 04.11.2020
16 I SA/Gd 593/20 04.11.2020
17 I SA/Gd 834/20 04.11.2020
18 I SA/Gd 835/20 04.11.2020
19 I SA/Gd 614/20 04.11.2020
20 I SA/Gd 674/20 04.11.2020
21 I SA/Gd 546/20 04.11.2020
22 I SA/Gd 547/20 04.11.2020
23 I SA/Gd 548/20 04.11.2020
24 I SA/Gd 814/20 04.11.2020
25 I SA/Gd 876/20 04.11.2020
26 I SA/Gd 459/20 04.11.2020
27 I SA/Gd 300/20 04.11.2020
28 III SA/Gd 365/20 05.11.2020
29 III SA/Gd 411/20 05.11.2020
30 III SA/Gd 505/20 05.11.2020
31 III SA/Gd 820/20 05.11.2020
32 III SA/Gd 879/20 05.11.2020
33 III SA/Gd 187/20 05.11.2020
34 III SA/Gd 220/20 05.11.2020
35 III SA/Gd 284/20 05.11.2020
36 III SA/Gd 289/20 05.11.2020
37 III SA/Gd 290/20 05.11.2020
38 I SA/Gd 717/20 10.11.2020
39 I SA/Gd 794/20 10.11.2020
40 I SA/Gd 481/20 10.11.2020
41 I SA/Gd 718/20 10.11.2020
42 I SA/Gd 719/20 10.11.2020
43 I SA/Gd 720/20 10.11.2020
44 I SA/Gd 721/20 10.11.2020
45 I SA/Gd 556/20 10.11.2020
46 I SA/Gd 829/20 10.11.2020
47 III SA/Gd 645/20 10.11.2020
48 III SA/Gd 227/20 10.11.2020
49 III SA/Gd 459/20 10.11.2020
50 III SA/Gd 540/20 10.11.2020
51 III SA/Gd 599/20 10.11.2020
52 III SA/Gd 649/20 10.11.2020
53 III SA/Gd 650/20 10.11.2020
54 III SA/Gd 667/20 10.11.2020
55 III SA/Gd 688/20 10.11.2020
56 III SA/Gd 390/20 10.11.2020
57 III SA/Gd 307/20 10.11.2020
58 III SAB/Gd 86/20 10.11.2020
59 III SAB/Gd 84/20 10.11.2020
60 III SAB/Gd 33/20 10.11.2020
61 III SA/Gd 714/20 10.11.2020
62 III SA/Gd 751/20 10.11.2020
63 III SA/Gd 746/20 10.11.2020
64 III SA/Gd 763/20 10.11.2020
65 II SA/Gd 334/20 10.11.2020
66 II SA/Gd 361/20 10.11.2020
67 II SA/Gd 429/20 10.11.2020
68 II SA/Gd 550/20 10.11.2020
69 II SA/Gd 520/20 10.11.2020
70 II SA/Gd 566/20 10.11.2020
71 II SA/Gd 670/20 10.11.2020
72 II SA/Gd 671/20 10.11.2020
73 II SA/Gd 428/20 10.11.2020
74 II SA/Gd 579/20 10.11.2020
75 II SAB/Gd 56/20 10.11.2020
76 II SAB/Gd 63/20 10.11.2020
77 II SA/Gd 524/20 10.11.2020
78 II SA/Gd 567/20 10.11.2020
79 II SA/Gd 574/20 10.11.2020
80 II SA/Gd 692/20 10.11.2020
81 II SA/Gd 422/20 10.11.2020
82 II SA/Gd 767/20 10.11.2020
83 II SA/Gd 580/20 10.11.2020
84 II SA/Gd 504/20 10.11.2020
85 I SA/Gd 281/20 10.11.2020
86 I SA/Gd 280/20 10.11.2020
87 I SA/Gd 768/20 10.11.2020
88 I SA/Gd 476/20 10.11.2020
89 I SA/Gd 475/20 10.11.2020
90 III SA/Gd 96/20 12.11.2020
91 III SA/Gd 157/20 12.11.2020 
92 III SA/Gd 158/20 12.11.2020 
93 III SA/Gd 159/20 12.11.2020 
94 III SA/Gd 329/20 12.11.2020  
95 III SA/Gd 783/20 12.11.2020 
96 III SA/Gd 784/20 12.11.2020  
97 III SA/Gd 808/20 12.11.2020  
98 III SA/Gd 809/20 12.11.2020 
99 III SA/Gd 833/20 12.11.2020 
100 III SA/Gd 834/20 12.11.2020  
101 III SA/Gd 835/20 12.11.2020  
102 III SA/Gd 836/20 12.11.2020 
103 III SA/Gd 843/20 12.11.2020  
104 III SA/Gd 848/20 12.11.2020  
105 III SA/Gd 849/20 12.11.2020 
106 III SA/Gd 850/20 12.11.2020 
107 III SA/Gd 851/20 12.11.2020  
108 III SA/Gd 866/20 12.11.2020 
109 III SA/Gd 873/20 12.11.2020 
110 III SA/Gd 874/20 12.11.2020  
111 III SA/Gd 875/20 12.11.2020  
112 III SA/Gd 895/20 12.11.2020
113 I SA/Gd 594/20 12.11.2020
114 I SA/Gd 773/20 17.11.2020
115 I SA/Gd 772/20 17.11.2020
116 I SA/Gd 616/20 17.11.2020
117 I SA/Gd 216/20 17.11.2020
118 I SA/Gd 700/20 17.11.2020
119 I SA/Gd 621/20 17.11.2020
120 I SA/Gd 312/20 17.11.2020
121 I SA/Gd 311/20 17.11.2020
122 II SA/Gd 632/19 17.11.2020
123 II SA/Gd 778/19 17.11.2020
124 II SA/Gd 147/20 17.11.2020
125 II SA/Gd 595/20 17.11.2020
126 II SA/Gd 618/20 17.11.2020
127 II SA/Gd 630/20 17.11.2020
128 II SA/Gd 666/20 17.11.2020
129 II SA/Gd 661/19 17.11.2020
130 II SA/Gd 280/20 17.11.2020
131 II SA/Gd 285/20 17.11.2020
132 II SAB/Gd 61/20 17.11.2020
133 II SAB/Gd 83/20 17.11.2020
134 I SA/Gd 742/20 18.11.2020
135 I SA/Gd 495/20 18.11.2020
136 I SA/Gd 541/20 18.11.2020
137 I SA/Gd 693/20 18.11.2020
138 I SA/Gd 2002/19 18.11.2020
139 I SA/Gd 2001/19 18.11.2020
140 I SA/Gd 2000/19 18.11.2020
141 I SA/Gd 1999/19 18.11.2020
142 I SA/Gd 146/20 18.11.2020
143 I SA/Gd 2186/19 18.11.2020
144

II SA/Gd 219/20

18.11.2020
145

II SA/Gd 222/20

18.11.2020
146

II SA/Gd 233/20

18.11.2020
147

II SA/Gd 202/20

18.11.2020
148

II SA/Gd 197/20

18.11.2020
149

II SA/Gd 191/20

18.11.2020
150 I SA/Gd 780/20 18.11.2020
151 I SA/Gd 779/20 18.11.2020
152 I SA/Gd 778/20 18.11.2020
153 I SA/Gd 730/20 18.11.2020
154 I SA/Gd 749/20 18.11.2020
155 III SA/Gd 939/20 19.11.2020
156 III SA/Gd 837/20 19.11.2020
157 III SA/Gd 656/20 19.11.2020
158 III SA/Gd 633/20 19.11.2020
159 III SA/Gd 525/20 19.11.2020
160 III SA/Gd 515/20 19.11.2020
161 III SA/Gd 508/20 19.11.2020
162 III SA/Gd 507/20 19.11.2020
163 III SA/Gd 383/20 19.11.2020
164 III SA/Gd 217/20 19.11.2020
165 III SA/Gd 216/20 19.11.2020
166 III SA/Gd 215/20 19.11.2020
167 III SA/Gd 21/20 19.11.2020
168 III SA/Gd 752/20 19.11.2020
169 III SA/Gd 710/20 19.11.2020
170 III SA/Gd 642/20 19.11.2020
171 III SA/Gd 305/19 19.11.2020
172 II SA/Gd 808/20 23.11.2020
173 I SA/Gd 760/20 24.11.2020
174 I SA/Gd 877/20 24.11.2020
175 I SA/Gd 797/20 24.11.2020
176 I SA/Gd 464/20 24.11.2020
177 I SA/Gd 698/20 24.11.2020
178 I SA/Gd 786/20 24.11.2020
179 I SA/Gd 340/20 24.11.2020
180 I SA/Gd 388/20 24.11.2020
181 I SA/Gd 433/20 24.11.2020
182 I SA/Gd 471/20 24.11.2020
183 I SA/Gd 715/20 24.11.2020
184 I SA/Gd 662/20 25.11.2020
185 I SA/Gd 634/20 25.11.2020
186 I SA/Gd 646/20 25.11.2020
187 I SA/Gd 647/20 25.11.2020
188 I SA/Gd 326/20 25.11.2020
189 I SA/Gd 325/20 25.11.2020
190 I SA/Gd 553/20 25.11.2020
191 I SA/Gd 542/20 25.11.2020
     
     

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Panic
  data wytworzenia: 2020-03-18
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2020-03-18 09:24
 • zmodyfikował: Aleksandra Skiba
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-25 13:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1102
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-11-25 13:07