Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Zarządzenie Nr 27/2020
Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie zasad wejścia do budynków Sądu oraz
zmiany Zarządzenia nr 17/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 365 ze zm.) w związku z art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2167) i art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374),

zarządzam, co następuje:

§ 1

Do dnia 22 maja 2020 r. ograniczam wejście do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku dla osób nie będących jego pracownikami. Prawo wejścia na teren sądu mają strony, uczestnicy postępowania i ich pełnomocnicy w sprawach wyznaczonych na termin rozprawy lub posiedzenia niejawnego. Pozostałe osoby mogą wejść do budynku sądu po uzyskaniu zgody Prezesa, Dyrektora Sądu lub osób ich zastępujących.

§ 2

W zarządzeniu Nr 17/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. skreśla się § 2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezes WSA
  data wytworzenia: 2020-05-19
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2020-05-19 12:54
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-19 12:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7113
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-05-19 12:52:34