Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Zarządzenie Nr 6/2022
Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 12 kwietnia 2022 r.

w sprawie organizacji pracy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku oraz działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

 § 1

 1. W każdym budynku sądowym, w strefie bezpośrednio przylegającej do wejścia, funkcjonuje „punkt kontrolny", obsługiwany przez pracowników ochrony Sądu lub inne wyznaczone osoby, które realizują i nadzorują wykonanie przez osoby wchodzące do budynku czynności wymienionych w ust. 2 oraz monitorują liczbę interesantów udających się do poszczególnych sal rozpraw, Biura podawczego i Czytelni akt.
 2. Wszystkie osoby wchodzące na teren budynków sądowych zobowiązane są do:
  1. dezynfekcji rąk, zgodnie z udostępnioną instrukcją;
  2. korzystania z osłony na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku) w przypadku niemożności zachowania 1,5 metrowego odstępu od inny osób;
  3. poddania się badaniu temperatury ciała przy użyciu termometru bezdotykowego.

 § 2

Pracownicy i sędziowie obowiązani są do niezwłocznego informowania kierownika jednostki organizacyjnej Sądu, w której realizują zadania, oraz Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych o wszelkich kontaktach z innymi osobami bądź ogniskami epidemii, które mogłyby skutkować ewentualnym zachorowaniem na COVID - 19.

 § 3

Zobowiązuje się Dyrektora Sądu do zapewnienia wyposażenia techniczno - sanitarnego niezbędnego dla realizacji niniejszego zarządzenia i do nadzoru nad usługami związanymi z utrzymaniem właściwych warunków sanitarnych w budynkach Sądu.

 § 4

Traci moc zarządzenie nr 16/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 24 maja 2021 r.

 § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Romała
  data wytworzenia: 2022-04-12
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2022-04-14 11:19
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-14 11:25

Rejestr zmian

 • zmieniono 2022-04-14 11:25 przez Maciej Dembski

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2756
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-04-14 11:25:01