Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

 • Strona Główna

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
AG-214/08/18 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Izolacja ścian z odgrzybianiem i tynkami renowacyjnymi w części „C” budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku przy al. Zwycięstwa 16/17
data opublikowania zdarzenia: 2018-07-06 10:30
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2018-07-06
Data końca składania ofert: poniedziałek 2018-07-23 godz. 10:00
Oznaczenie: AG-214/08/18
Szczegółowa informacja:

Gdańsk 06.07.2018 r.

AG-214/08/18

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
80-219 Gdańsk, Al. Zwycięstwa 16/17

ogłasza

przetarg nieograniczony na

 

Izolację ścian z odgrzybianiem i tynkami renowacyjnymi w części „C” budynku
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
przy al. Zwycięstwa 16/17

 

KODY CPV
45111000-8
45324000-4
45442100-8

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) oraz spełniający warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego lub przesłać pocztą na adres:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
al. Zwycięstwa 16/17
80-219 Gdańsk
Pokój nr 116, w godzinach 715 - 1515.

Termin składania ofert: do dnia 23.07.2018 r. godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2018 r. o godz. 1100 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 322.

Kryteria oceny ofert:
cena oferty - 60%
okres gwarancji jakości - 20%
doświadczenie - 20%

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Kospał Pawłowski
  data wytworzenia informacji: 2018-07-06
 • zdarzenie opublikował: Maciej Dembski
  data dodania: 2018-07-06 10:26
Załączniki:
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia658.23kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Kospał Pawłowski
   data wytworzenia informacji: 2018-07-06
  • załącznik opublikował: Maciej Dembski
   data dodania: 2018-07-06 10:33
 • Opis techniczny2.2MB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Kospał Pawłowski
   data wytworzenia informacji: 2018-07-06
  • załącznik opublikował: Maciej Dembski
   data dodania: 2018-07-06 10:33
 • Przedmiar robót117.15kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Kospał Pawłowski
   data wytworzenia informacji: 2018-07-06
  • załącznik opublikował: Maciej Dembski
   data dodania: 2018-07-06 10:33
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.520.47kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Kospał Pawłowski
   data wytworzenia informacji: 2018-07-06
  • załącznik opublikował: Maciej Dembski
   data dodania: 2018-07-06 10:33
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2018-07-23 15:30
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: AG-214/08/18
Szczegółowa informacja:

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

            Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku umieszcza informację z otwarcia ofert w dniu 23.07.2018 r. na wykonanie „Izolacji ścian z odgrzybianiem i tynkami renowacyjnymi w części „C” budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku przy al. Zwycięstwa 16/17”.

Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 185 000 zł brutto na sfinansowanie zamówienia.

Do przetargu przystąpił jeden oferent:

1.

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
WULKAN J.Adler i Z.Ćwikliński
ul. Olszyńska 4
80-734 Gdańsk

Cena oferty: 183 270 zł brutto
Termin wykonania zamówienia: zakończenie  16.11.2018 r.
Gwarancja jakości: + 12 m-cy
Doświadczenie: 8

Warunki płatności zgodnie z projektem umowy

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Kospał Pawłowski
  data wytworzenia informacji: 2018-07-23
 • zdarzenie opublikował: Maciej Dembski
  data dodania: 2018-07-23 15:31
Powiadomienie o wyborze oferty
data opublikowania zdarzenia: 2018-07-24 14:11
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: AG-214/08/18
Szczegółowa informacja:

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 23.07.2018 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie „Izolacji ścian z odgrzybianiem i tynkami renowacyjnymi w części „C” budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku przy al. Zwycięstwa 16/17”.

Do przetargu przystąpił jeden oferent. Poniżej wyniki postępowania.

Oferta nr 1.

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
WULKAN J.Adler i Z.Ćwikliński
ul. Olszyńska 4
80-734 Gdańsk

Cena oferty: 60 pkt
Gwarancja jakości: 20 pkt
Doświadczenie: 20 pkt

Łączna ilość punktów: 100 pkt

Do realizacji zadania została wybrana oferta nr 1 firmy Handlowo-Usługowej WULKAN J.Adler i Z.Ćwikliński jako najkorzystniejsza.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Kospał Pawłowski
  data wytworzenia informacji: 2018-07-24
 • zdarzenie opublikował: Maciej Dembski
  data dodania: 2018-07-24 14:13
Ogłoszenie o ofercie na wykonywanie nadzoru
data opublikowania zdarzenia: 2018-07-30 13:15
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: AG-214/08/18
Szczegółowa informacja:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku ogłasza ofertę na wykonywanie nadzoru nad robotami budowlanymi opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 6 lipca 2018 r. pt.: „Izolacja ścian z odgrzybianiem i tynkami renowacyjnymi w części „C” budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku przy al. Zwycięstwa16/17”, która jest umieszczona na stronie internetowej WSA w Gdańsku.

            Ofertę prosimy składać osobiście w biurze podawczym sądu pok. nr 116, faxem na nr (58) 524 43 90 lub mailowo na adres administracja@gdansk.wsa.gov.pl  w terminie do 6 sierpnia 2018 r.

            Do oferty należy załączyć uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz dokument potwierdzający przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Kospał Pawłowski
  data wytworzenia informacji: 2018-07-30
 • zdarzenie opublikował: Maciej Dembski
  data dodania: 2018-07-30 13:17
[drukuj]
Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Gdańsku

Al. Zwycięstwa 16/17
80-219 Gdańsk

NIP: 957-05-37-931
REGON: 192985030

Konto Bankowe:
NBP O/O Gdańsk
29 1010 1140 0071 0022 3100 0000

Dane kontaktowe

tel. +48 58 52 44 360
fax +48 58 52 44 371

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 7.15-15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2298216
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-07-30 20:13

Stopka strony