Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Ogłoszenie nr 1/2005 z dnia 04.10.2005

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku informuje, że sprzedaje część wyposażenia biurowego na podstawie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym. (Dz. Ust. nr 191 poz. 1957)

Zainteresowane osoby mogą się kontaktować pod numerem telefonu (0-58) 52-44-381

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Jóźwiak - Lewandowska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-05 00:00
Ogłoszenie nr 1/2008 z dnia 07.10.2008

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku informuje, że sprzedaje część wyposażenia biurowego na podstawie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym. (Dz. Ust. nr 191 poz. 1957)

Zainteresowane osoby mogą się kontaktować pod numerem telefonu (0-58) 52-44-381

Sprzęt można zakupić w dniu 10.10.2008 o godz. 0900

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Jóźwiak-Lewandowska
  data wytworzenia: 2008-10-07
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2008-10-07 14:12
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-07 14:17

Ogłoszenie nr 1/2009 z dnia 02.09.2009

 

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.
 
Na podstawie § 5 ust. 2 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz.U. Nr 191, poz. 1957 z 2004r.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, informuje, iż posiada zużyte i zbędne niżej wymienione składniki majątku ruchomego przeznaczone do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny.
 
Zainteresowane osoby mogą kontaktować się pod numerem telefonu (0-58) 52-44-381

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Grabowska
  data wytworzenia: 2009-09-02
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2009-09-02 08:57
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2010-04-23 12:44

Ogłoszenie nr 1/2010 z dnia 29.10.2010

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.
 
Na podstawie § 5 ust. 2 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz.U. Nr 191, poz. 1957 z 2004r.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, informuje, iż posiada zużyte i zbędne niżej wymienione składniki majątku ruchomego przeznaczone do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny.
 
Zainteresowane osoby mogą kontaktować się pod numerem telefonu (0-58) 52-44-381 w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembski
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2010-10-29 22:14
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-29 22:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembski
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2010-10-29 22:25
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-29 22:26

Ogłoszenie nr 1/2011 z dnia 01.12.2011

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.
 
Na podstawie § 5 ust. 2 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz.U. Nr 191, poz. 1957 z 2004r.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, informuje, iż posiada zużyte i zbędne niżej wymienione składniki majątku ruchomego przeznaczone do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny.
 
Zainteresowane osoby mogą kontaktować się pod numerem telefonu (0-58) 52-44-381 w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembski
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2011-12-01 19:51
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-01 19:52

Ogłoszenie nr 1/2012 z dnia 20.01.2012

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.
 
Na podstawie § 5 ust. 2 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz.U. Nr 191, poz. 1957 z 2004r.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, informuje, iż posiada zużyte i zbędne niżej wymienione składniki majątku ruchomego przeznaczone do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny.
 
Zainteresowane osoby mogą kontaktować się pod numerem telefonu 058 52-44-386 w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2012-01-20 12:27
Ogłoszenie nr 1/2013 z dnia 15.05.2013
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.
 
Na podstawie § 6 ust. 2 i § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz.U. Nr 114, poz. 761 z 2010r.) oraz Zarządzenia Prezesa WSA w Gdańsku nr 12/2010 z dnia 6 grudnia 2010r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, informuje, iż posiada zużyte i zbędne niżej wymienione składniki majątku ruchomego przeznaczone do sprzedaży.
 
Zainteresowane osoby mogą kontaktować się pod numerem telefonu 058 52-44-386 w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Jóźwiak-Lewandowska
  data wytworzenia: 2013-05-15
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2013-05-15 14:24
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2013-05-15 14:24
Ogłoszenie nr 1/2019 z dnia 23.05.2019

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

Na podstawie § 7 ust. 2 i § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. 2017.729 z dnia 06.04.2017 r.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, informuje, iż posiada zużyte i zbędne niżej wymienione składniki majątku ruchomego przeznaczone do sprzedaży.

Zainteresowane osoby mogą kontaktować się pod numerem telefonu 058 52-44-386 w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Jóźwiak-Lewandowska
  data wytworzenia: 2019-05-23
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2019-05-23 16:22
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż używanych samochodów należących do Sądu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Kospał Pawłowski
  data wytworzenia: 2019-10-28
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2019-10-28 13:38
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-28 13:38
Powiadomienie o wyborze oferty

Gdańsk, dnia 12 listopada 2019 r.

AG-224/02/19

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W dniu 12 listopada 2019 r. został rozstrzygnięty przetarg ofertowy na „sprzedaż używanych samochodów należących do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku”.

Działając zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2019r. poz. 1302,1309,1571 i 1655) informuję, że w powyższym przetargu udział wzięło trzech oferentów na zakup samochodu Volkswagen Caddy oraz jeden oferent na zakup samochodu Toyota Avensis:

 1. DS-AUTO
  Danuta Sakowicz
  ul. Brzozowa 10
  07-200 Wyszków
  Cena zaoferowana na pojazd marki Volkswagen Caddy :           7 231 zł
 2. Andrzej Mirecki
  ul. Szyszko-Bohusza 18
  30-251 Kraków
  Cena zaoferowana
  na pojazd marki Volkswagen Caddy:            3 021 zł
  Cena zaoferowana na pojazd marki Toyota Avensis :               3 065 zł
 3. Krzysztof Boguszewski
  Kamieńczyk Wielki 23
  07-325 Boguty-Pianki

  Cena zaoferowana na pojazd marki Volkswagen Caddy:            7 677 zł

Zgodnie z §21 ust. 1 rozporządzenia, Sprzedający wybrał do realizacji oferenta nr 3, który zaoferował najwyższą cenę na zakup samochodu marki Volkswagen Caddy.

Sprzedający unieważnia przetarg na sprzedaż samochodu Toyota Avensis, ponieważ zgodnie z §11 ust. 2 rozporządzenia, sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej. Na kupno samochodu Toyota Avensis złożona została tylko jedna oferta na kwotę 3065 zł, czyli poniżej ceny wywoławczej.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Kospał Pawłowski
  data wytworzenia: 2019-11-12
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2019-11-13 09:47
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-13 09:51
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż używanego samochodu należącego do Sądu

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Skiba
  data publikacji: 2019-12-12 14:44

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

AG-224/04/19

Gdańsk, 02.01.2020 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku przedłuża termin składania ofert na zakup samochodu marki Toyota Avensis do dnia 30 stycznia 2020 r. do godziny 11.00.

Wpłaty wadium należy dokonać w terminie do dnia 29 stycznia 2020 r. 

Otwarcie ofert nastąpi 30 stycznia 2020 r. o godz. 11.30

Metryka

 • opublikował: Marcin Kowalkowski
  data publikacji: 2020-01-02 13:02
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż używanego samochodu należącego do Sądu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Kospał Pawłowski
  data wytworzenia: 2020-05-21
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2020-05-21 12:50
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-21 12:56

Powiadomienie o wyborze oferty

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W dniu 19 czerwca 2020 r. został rozstrzygnięty przetarg ofertowy na "sprzedaż używanego samochodu należącego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku".

Działając zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2019r. poz. 1302,1309,1571 i 1655) informuję, że w powyższym przetargu udział wziął jeden oferent na zakup samochodu Toyota Avensis:

AT SERWIS Adam Terentjew
Chrobrego 47/49/24
81-723 Sopot
Cena zaoferowana na pojazd:        7 750  zł

 Zgodnie z §20 i §21 ust. 1 rozporządzenia, Sprzedający wybrał do realizacji w/w oferenta.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Kospał Pawłowski
  data wytworzenia: 2020-06-19
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2020-06-19 12:48

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 33559
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-06-19 12:48:31