Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Uchwała nr 10/2021 Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 08.06.2021 r.

Uchwała nr 10/2021
Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 8 czerwca 2021 r.

 Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku działając na podstawie art. 25 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 137) jednogłośnie stwierdza, że podstawową gwarancją procesową w postępowaniu przed sądem administracyjnym w sprawach innych niż objęte na mocy przepisów ustawy postępowaniem uproszczonym jest prawo do ich rozpoznania  na rozprawie z zachowaniem zasad bezpośredniości i jawności. Zasady te powinny podlegać ograniczeniu tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy wymaga tego  ochrona zdrowia i bezpieczeństwa stron i pracowników sądu. Kolegium WSA w Gdańsku stoi na stanowisku, że nałożenie ustawą z dnia 28 maja 2021r.  o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 899), na sądy administracyjne obowiązku prowadzenia rozpraw przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku bez względu na aktualną, rzeczywistą sytuację epidemiologiczną, a zwłaszcza przez rok po zakończeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego, prowadzić może do nieuzasadnionych i tym samym sprzecznych z art. 45 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) naruszeń powyższych gwarancji procesowych. W warunkach przywracania normalnego funkcjonowania instytucji kulturalnych i publicznych, przy zachowaniu wymogów sanitarnych, należy ponadto dostrzec, że powagę sądu administracyjnego naruszać może prowadzenie rozpraw przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z udziałem stron przebywających w sali rozpraw innej niż ta, w której znajduje się  skład orzekający.

Mając na względzie powyższe okoliczności, Kolegium WSA w Gdańsku zwraca się do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie wszelkich możliwych działań i inicjatyw zmierzających  do przywrócenia  możliwości orzekania przez sądy administracyjne na rozprawach z bezpośrednim udziałem stron, z zachowaniem wymogów sanitarnych, przy utrzymaniu możliwości orzekania na posiedzeniach niejawnych lub z wykorzystaniem urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku w przypadkach, gdy wymagać tego będzie aktualna sytuacja epidemiologiczna.

Przewodniczący Kolegium

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kolegium WSA Gdańsk
  data wytworzenia: 2021-06-08
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2021-06-17 09:04
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-17 09:05
Komunikat w związku z wejściem w życie przepisów o informatyzacji postępowania sądowoadministracyjnego

Z dniem 31 maja 2019 r. weszły w życie art. 4 ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 183 ze zm.) i ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r.  o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 934), które wprowadzają informatyzację postępowania sądowoadministracyjnego.

Informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego - elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych online

Z dniem 31 maja 2019 r. weszły w życie przepisy informatyzujące postępowanie przed sądami administracyjnymi.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza WSA w Gdańsku

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24102
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-17 09:05:51