Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Przyjmowanie spraw

Stosownie do treści Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1177) przyjmowanie pism odbywa się w sposób opisany poniżej.

Pisma adresowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku przyjmuje biuro podawcze. Pracownik biura podawczego poszczególne pisma przekazuje kierownikowi odpowiedniego sekretariatu wydziału. Następnie kierownik sekretariatu przedstawia wpływające pisma przewodniczącemu wydziału, który wydaje zarządzenie co do sposobu ich załatwienia. Pisma adresowane do prezesa sądu doręcza się prezesowi sądu (upoważnionemu pracownikowi) bez otwierania kopert. Pisma adresowane imiennie doręcza się adresatom także bez otwierania kopert.

UWAGA!!! Skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego są składane za pośrednictwem organu, którego decyzja podlega zaskarżeniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skiba, Maciej Dembski
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-03-22 00:00
 • zmodyfikował: Aleksandra Skiba
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-05 13:08
Informacja o składaniu pism procesowych w formie dokumentu elektronicznego

Od dnia 31 maja 2019 r. zgodnie z art. 46 § 2 a i 2 b i art. 54 § 1 a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.) składane w formie elektronicznej skargi, pisma procesowe oraz załączniki składane w sprawach sądowoadministracyjnych można kierować wyłącznie do Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP).

Informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego - broszura informacyjna.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Zdzienicka-Wiśniewska
  data wytworzenia: 2019-05-30
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2019-05-30 13:43
 • zmodyfikował: Aleksandra Skiba
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-15 12:10

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22259
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-04-15 12:10:43