Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Ruch spraw w roku 2015 - WSA Gdańsk wydziałami
m
i
e
s
i
ą
c
Wydział Pozo-
stało z
poprze-
dniego
okresu
Wpływ Załatwiono Pozostało
na
następny
okres
Łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu
niejawnym
ogółem z tego wyrokiem
I I 483 174 154 121 33 0 503
II 259 78 76 52 24 0 261
III 203 146 83 60 23 0 266
RAZEM 945 398 313 233 80 0 1030
II I 503 169 147 111 36 0 525
II 261 89 74 45 29 0 276
III 266 69 141 62 79 0 194
RAZEM 1030 327 362 218 144 0 995
III I 525 197 165 118 47 0 557
II 276 84 81 52 29 0 279
III 194 95 82 54 28 0 207
RAZEM 995 376 328 224 104 0 1043
IV I 557 187 183 137 46 0 561
II 279 88 74 46 28 1 293
III 207 92 95 62 33 0 204
RAZEM 1043 367 352 245 107 1 1058
V I 561 166 146 111 35 0 581
II 293 81 91 54 37 0 283
III 204 92 86 54 32 1 210
RAZEM 1058 339 323 219 104 1 1074
VI I 581 75 183 147 36 0 573
II 283 98 83 47 36 1 298
III 210 75 96 72 24 0 189
RAZEM 1074 348 362 266 96 1 1060
VII I 573 145 123 93 30 0 595
II 298 72 58 32 26 0 312
III 189 88 53 31 22 2 224
RAZEM 1060 305 234 156 78 2 1131
VIII I 595 120 35 26 9 0 680
II 312 75 84 58 26 0 303
III 224 83 39 19 20 0 268
RAZEM 1131 278 158 103 55 0 1251
IX I 680 146 165 125 40 0 661
II 303 85 61 44 17 0 327
III 268 81 123 75 48 13 226
RAZEM 1251 312 349 244 105 13 1214
X I 661 162 180 144 36 7 643
II 327 73 100 68 32 5 300
III 226 71 92 67 25 6 205
RAZEM 1214 306 372 279 93 18 1148
XI I 643 177 187 162 25 11 633
II 300 75 87 59 28 12 288
III 205 69 101 66 35 13 173
RAZEM 1148 321 375 287 88 36 1094
XII I 633 116 170 108 62 30 579
II 288 71 89 33 56 22 270
III 173 86 101 53 48 5 158
RAZEM 1094 273 360 194 166 57 1007

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skiba
  data wytworzenia: 2015-08-11
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2015-02-16 11:04
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-12 19:35

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9202
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-01-12 19:35:21