Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Nabór na stanowisko sprzątaczki

Dyrektor Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk
ogłasza w dniu 10 stycznia 2020 r.
 nabór na stanowisko
SPRZĄTACZKI (0,75 etatu)

OO-113/1/20

Wynagrodzenie:  od 1.750 zł  do 1.850 zł brutto oraz premia do 60% wynagrodzenia zasadniczego

WYMAGANIA:

 • wykształcenie minimum zasadnicze,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (wobec kandydata nie może być również prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe).

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku sprzątaczki,
 • dokładność,  staranność,
 • zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kultura osobista.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

 • sprzątanie pomieszczeń biurowych, korytarzy oraz toalet w budynku Sądu w godzinach od 14.30 do 20.30 od poniedziałku do piątku,

WYMAGANE DOKUMENTY:

1 Podanie,
2 Zgłoszenie, w formie CV, zawierające:
  - imię (imiona) i nazwisko,
  - dane kontaktowe (nr telefonu bądź adres e-mail),
  - wykształcenie,
  - przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
3 Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.
5 Podpisana informacja udzielana w procesie rekrutacji.

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 24 stycznia 2020 r. w Biurze Podawczym WSA w Gdańsku lub przesłać w formie skanu na adres poczty elektronicznej: kadry@gdansk.wsa.gov.pl z dopiskiem w temacie maila: nabór na stanowisko sprzątaczki nr OO-113/1/20.

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami w celu za­proszenia ich na rozmowę kwalifikacyjną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 5244382 lub 373.

Odpowiadając na ogłoszenie przyjmują Państwo do wiadomości że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Prezes Wojewódzkiego Są­du Administracyjnego w Gdańsku, al. Zwycięstwa 16/17 80-219 Gdańsk. Kontakt do inspektora ochrony danych: t.jurczak@gdansk.wsa.gov.pl
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 22 § 1 Kodeksu pracy, jedynie do realizacji powyższego celu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy od jego zakończenia, na wypadek konieczności przeprowadzenia ponownej rekrutacji na to stanowisko.
 3. Przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momen­cie,
  a jej wycofanie nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobo­wych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia da­nych.
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Da­nych Osobowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Kospał Pawłowski
  data wytworzenia: 2020-01-10
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2020-01-10 17:33
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-17 19:13

Protokół z posiedzenia komisji z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie naboru na stanowisko sprzątaczki z uwagi na znajdujące się w nim dane osobowe (imiona i nazwiska) osób fizycznych został usunięty ze strony BIP.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku pod adresem: https://www.bip.gdansk.wsa.gov.pl w zakładce: Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembski
  data wytworzenia: 2021-03-10
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2021-03-10 14:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7305
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-17 19:13:49