Ścieżka nawigacyjna

 • Informacja o przysługujących środkach prawnych

Treść strony

Informacja o przysługujących środkach prawnych

 1. Odmowa ponownego wykorzystywania informacji publicznej.
  Od decyzji Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, odmawiającej ponownego wykorzystywania informacji publicznej (art. 23g ust. 7 pkt 3 oraz ust. 8 i 9 u.d.i.p.), stronie przysługuje prawo złożenia odwołania na  zasadach określonych w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
  Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia odwołania stronie przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą składa się za pośrednictwem Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.
 2. Określenie warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz określenie wysokości opłat z tym związanych.
  Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, rozpoznając wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz opłaty z tym związane.
  Wnioskodawca, do którego została skierowana oferta może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 3. W razie wniesienia sprzeciwu Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
  Od decyzji wydanej w tym zakresie stronie przysługuje prawo złożenia odwołania.
  Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia odwołania stronie przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą składa się za pośrednictwem Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembski
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2012-01-10 09:31
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2012-01-10 09:32

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3568
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-01-10 09:32

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Gdańsku

Al. Zwycięstwa 16/17
80-219 Gdańsk

NIP: 957-05-37-931
REGON: 192985030

Konto Bankowe:
NBP O/O Gdańsk
29 1010 1140 0071 0022 3100 0000

Dane kontaktowe

tel. +48 58 52 44 360
fax +48 58 52 44 371

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 7.15-15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2465350
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-07 10:47

Stopka strony