Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała nr 1/2020

Uchwała nr 1/2020
Zgromadzenia Ogólnego Sędziów
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 14 stycznia 2020 r.

 1. W związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku stwierdza, że jej regulacje naruszają zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  gwarancje niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej; 
 2. Zgromadzenie oczekuje, by parlamentarzyści biorący udział w pracach legislacyjnych związanych z tą ustawą zapobiegli wejściu w życie niekonstytucyjnych przepisów powyższej ustawy;
 3. Zgromadzenie apeluje do przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej o wykonywanie prawomocnych wyroków sądów powszechnych, sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,  uznając że podważanie mocy wiążącej  prawomocnych wyroków sądowych godzi w konstytucyjną zasadę trójpodziału władzy stanowiącą podstawę ustroju Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. Sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku oświadczają, że bez względu na okoliczności dochowają wierności ślubowaniu sędziowskiemu i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku zobowiązuje Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku do opublikowania niniejszej uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku oraz do przesłania jej odpisów Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej , Marszałkom Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Skiba
  data publikacji: 2020-01-14 14:50
 • zmodyfikował: Aleksandra Skiba
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-14 14:51

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3409
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-14 14:51

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Gdańsku

Al. Zwycięstwa 16/17
80-219 Gdańsk

NIP: 957-05-37-931
REGON: 192985030

Konto Bankowe:
NBP O/O Gdańsk
29 1010 1140 0071 0022 3100 0000

Dane kontaktowe

tel. +48 58 52 44 360
fax +48 58 52 44 371

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 7.15-15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2433844
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-23 12:15

Stopka strony