Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Uchwała nr 1/2020

Uchwała nr 1/2020
Zgromadzenia Ogólnego Sędziów
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 14 stycznia 2020 r.

 1. W związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku stwierdza, że jej regulacje naruszają zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  gwarancje niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej; 
 2. Zgromadzenie oczekuje, by parlamentarzyści biorący udział w pracach legislacyjnych związanych z tą ustawą zapobiegli wejściu w życie niekonstytucyjnych przepisów powyższej ustawy;
 3. Zgromadzenie apeluje do przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej o wykonywanie prawomocnych wyroków sądów powszechnych, sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,  uznając że podważanie mocy wiążącej  prawomocnych wyroków sądowych godzi w konstytucyjną zasadę trójpodziału władzy stanowiącą podstawę ustroju Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. Sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku oświadczają, że bez względu na okoliczności dochowają wierności ślubowaniu sędziowskiemu i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku zobowiązuje Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku do opublikowania niniejszej uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku oraz do przesłania jej odpisów Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej , Marszałkom Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Skiba
  data publikacji: 2020-01-14 14:50
 • zmodyfikował: Aleksandra Skiba
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-14 14:51

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3678
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-14 14:51