Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Ruch spraw w roku 2012 - WSA Gdańsk wydziałami

m
i
e
s
i
ą
c
Wydział Pozo-
stało z
poprze-
dniego
okresu
Wpływ Załatwiono Pozostało
na
następny
okres
Łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu
niejawnym
ogółem z tego wyrokiem
I I 367 90 128 88 40 0 329
II 240 72 77 44 33 2 235
III 84 88 44 25 19 0 128
RAZEM 691 250 249 157 92 2 692
II I 329 139 123 92 31 0 345
II 235 74 68 48 20 1 241
III 128 91 50 33 17 0 169
RAZEM 692 304 241 173 68 1 755
III I 345 108 135 106 29 0 318
II 241 64 78 43 35 0 227
III 169 80 64 38 26 0 185
RAZEM 755 252 277 187 90 0 730
IV I 318 140 116 97 19 0 342
II 227 79 68 48 20 0 238
III 185 76 64 46 18 0 197
RAZEM 730 295 248 191 57 0 777
V I 342 132 136 92 44 0 338
II 238 86 61 45 16 0 263
III 197 60 85 68 17 2 172
RAZEM 777 278 282 205 77 2 773
VI I 338 117 139 83 56 0 316
II 263 69 72 39 33 0 260
III 172 82 88 66 22 0 166
RAZEM 773 268 299 188 111 0 742
VII I 316 110 74 63 11 0 352
II 260 82 74 52 22 0 268
III 166 48 40 28 12 1 174
RAZEM 742 240 188 143 45 1 794
VIII I 352 119 63 38 24 0 409
II 268 75 56 36 20 0 287
III 174 129 12 8 7 0 291
RAZEM 794 323 130 82 48 0 987
IX I 409 95 88 68 20 0 416
II 287 80 80 43 37 1 287
III 291 51 79 43 36 0 263
RAZEM 987 226 247 154 93 1 966
X I 416 190 141 119 22 0 465
II 287 87 87 57 30 0 287
III 263 65 111 85 26 0 217
RAZEM 966 342 339 261 78 0 969
XI I 465 79 184 143 41 0 360
II 287 91 111 79 32 0 267
III 217 77 87 75 12 0 207
RAZEM 969 247 382 297 85 0 834
XII I 360 153 165 123 42 0 348
II 267 78 72 56 16 0 273
III 207 54 81 58 23 0 180
RAZEM 834 285 318 237 81 0 801

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembski
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2012-02-19 12:47
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-20 17:38

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8931
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-01-20 17:38:21