Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie nr 1/2012 z dnia 29.05.2012

Gdańsk 29.05.2012 r.

AG-214/03/12

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
80-219 Gdańsk, Al. Zwycięstwa 16/17

ogłasza
przetarg nieograniczony na

Cząstkowe roboty remontowe w budynku
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
przy al. Zwycięstwa 16/17

KODY CPV
45000000-7 – roboty budowlane

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U Nr 19 poz. 177) oraz spełniający warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego lub przesłać pocztą na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
al. Zwycięstwa 16/17
80-219 Gdańsk
Pokój nr 116, w godzinach 715  - 1515.

Termin składania ofert: do dnia 19.06.2012 r. godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2012 r. o godz. 1100 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 322.

Kryteria oceny ofert:
cena oferty - 100%
 

drukuj (Ogłoszenie nr 1/2012 z dnia 29.05.2012)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Jóżwiak-Lewandowska
  data wytworzenia: 2012.05.29
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2012-05-29 11:46
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2012-05-29 11:58
Pytania od Pana Pawła Biełusia

W dniu 11.06.2012 wpłynęły pytania od Pana Pawła Biełusia:

Zestaw 1:

W związku z przygotowaniem oferty na przetarg proszę o odpowiedź na następujące pytania :

 1. W przedmiarze na wykonanie remontu sufitów podwieszanych w pozycjach: 8,9,10 Zamawiający nie wskazuje jakiego typu płyty dekoracyjne należy wykorzystać. Cena płyt waha się w zakresie od 15 - 250 zł /m2 proszę o podanie typu płyt wraz z podaniem wzoru w celu dokonania rzetelnej ryczałtowej wyceny.
 2. Proszę o udostępnienie wzoru oferty w formacie edytowalnym.
 3. Proszę o sprecyzowanie typu i koloru paneli podłogowych. Klasa AC5 nie jest wystarczająca do wyceny.
 4. Proszę o wskazanie kolorów farb wraz z ich ilościami. Ceny farb zróżnicowane są w zależności od koloru co ma wpływ na cenę oferty.

Zestaw 2:

W związku z przygotowaniem oferty na przetarg proszę o odpowiedź na następujące pytania :

 1. Proszę o podanie typu i koloru płytek granitowych na taras.
 2. Proszę o podanie koloru farby  elewacyjnej.
 3. Proszę o podanie typu tapety oraz wzoru

 

drukuj (Pytania od Pana Pawła Biełusia)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Jóżwiak-Lewandowska
  data wytworzenia: 2012.06.12
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2012-06-12 14:27
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-12 14:29

Odpowiedź Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Odpowiadając na pytania Pana Pawła Biełusia:

Zestaw 1: pytania 1, 3, 4 oraz Zestaw 2:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w przedmiarach robót zamieszczonych wraz z ogłoszeniem o przetargu podano wszystkie dane dotyczące prac przewidzianych w ramach planowanego remontu. Wszystkie brakujące informacje dotyczące obecnie występujących typów paneli, płyt gipsowych dekoracyjnych, kolorów ścian i elewacji, płytek podłogowych czy rodzajów tapet można uzyskać podczas wizji lokalnej w Budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Zestaw 1: pytanie 2

Poniżej znajduje się link do załączników SIWZ-u w postaci Microsoft Word.

Magdalena Jóźwiak-Lewandowska
Z-ca Dyrektora Sądu

drukuj (Odpowiedź Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Jóżwiak-Lewandowska
  data wytworzenia: 2012.06.12
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2012-06-12 14:52

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7153
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-11-27 21:52
Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Gdańsku

Al. Zwycięstwa 16/17
80-219 Gdańsk

NIP: 957-05-37-931
REGON: 192985030

Konto Bankowe:
NBP O/O Gdańsk
29 1010 1140 0071 0022 3100 0000

Dane kontaktowe

tel. +48 58 52 44 360
fax +48 58 52 44 371

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 7.15-15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1983321
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-06-18 12:35

Stopka strony