Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie nr 4/2013 z dnia 15.10.2013

Gdańsk 15.10.2013 r.

AG-240/03/13

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
80-219 Gdańsk, Al. Zwycięstwa 16/17
ogłasza
przetarg nieograniczony na:


Dostawę energii elektrycznej obejmującą usługę kompleksową
polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej
oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Kod CPV:
09310000-5 - Elektryczność
65310000-9 - Przesył energii elektrycznej


O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania poprzez wykazanie, że Wykonawca posiada koncesję, na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.
 • posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • sytuacji ekonomicznej i finansowej -  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego lub przesłać pocztą na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
al. Zwycięstwa 16/17
80-219 Gdańsk
Pokój nr 116, w godzinach 800  - 1500.

Termin składania ofert: do dnia 28.10.2013 r. godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2013 r. o godz. 1030 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 322.

Kryteria oceny ofert: cena oferty - 100%

drukuj (Ogłoszenie nr 4/2013 z dnia 15.10.2013)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Kospał Pawłowski
  data wytworzenia: 2013-10-15
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2013-10-15 11:13
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-15 11:17

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14865
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-11-08 15:55
Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Gdańsku

Al. Zwycięstwa 16/17
80-219 Gdańsk

NIP: 957-05-37-931
REGON: 192985030

Konto Bankowe:
NBP O/O Gdańsk
29 1010 1140 0071 0022 3100 0000

Dane kontaktowe

tel. +48 58 52 44 360
fax +48 58 52 44 371

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 7.15-15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2298863
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-07-30 20:13

Stopka strony