Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Ruch spraw w roku 2013 - WSA Gdańsk wydziałami
m
i
e
s
i
ą
c
Wydział Pozo-
stało z
poprze-
dniego
okresu
Wpływ Załatwiono Pozostało
na
następny
okres
Łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu
niejawnym
ogółem z tego wyrokiem
I I 348 184 131 110 21 0 401
II 273 80 78 48 30 0 275
III 180 72 105 71 34 0 147
RAZEM 801 336 314 229 85 0 823
II I 401 120 134 122 12 0 387
II 275 90 78 51 27 0 287
III 147 110 53 36 17 0 204
RAZEM 823 320 265 209 56 0 878
III I 387 143 154 130 24 0 376
II 287 99 75 63 12 0 311
III 204 113 75 60 15 0 242
RAZEM 878 355 304 253 51 0 929
IV I 376 157 126 108 18 0 407
II 311 114 106 62 44 0 319
III 242 123 90 68 22 0 275
RAZEM 929 394 322 238 84 0 1001
V I 407 103 107 88 19 0 403
II 319 116 91 54 37 0 344
III 275 111 78 59 19 0 308
RAZEM 1001 330 276 201 75 0 1055
VI I 403 114 157 130 27 0 360
II 344 149 109 63 46 0 384
III 308 59 119 94 25 0 248
RAZEM 1055 322 385 287 98 0 992
VII I 360 183 100 85 15 0 443
II 384 157 100 52 48 0 441
III 248 119 84 66 18 0 283
RAZEM 992 459 284 203 81 0 1167
VIII I 443 151 39 33 6 0 555
II 441 97 91 55 36 0 447
III 283 68 56 44 12 0 295
RAZEM 1167 316 186 132 54 0 1297
IX I 555 145 123 101 22 0 577
II 447 72 126 71 55 4 393
III 295 91 117 78 39 0 269
RAZEM 1297 308 366 250 118 4 1239
X I 577 170 214 159 55 4 533
II 393 108 116 79 37 1 385
III 269 94 99 79 20 0 264
RAZEM 1239 372 429 317 112 5 1182
XI I 533 151 185 174 11 0 499
II 385 99 153 103 50 1 331
III 264 134 116 83 33 0 282
RAZEM 1182 384 454 360 94 1 1112
XII I 499 150 145 110 35 0 504
II 331 87 94 60 34 0 324
III 282 89 83 71 12 0 288
RAZEM 1112 326 322 241 81 0 1116

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembski
  data wytworzenia: 2014-01-14
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2013-03-10 22:12
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-14 08:46

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9031
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-01-14 08:46:39