Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Ogłoszenie nr 1 z dnia 11.02.2015 r.

Gdańsk, dnia 11 lutego 2015 r.

AG-26/01/15

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Informuję, że w dniu 10.02.2015 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na „Wykonywanie całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku”.

Do przetargu przystąpiło pięciu oferentów:

Oferta nr 1

"Gwarant" Agencja Ochrony S.A.
ul. Cygana 2
45-131 Opole
Cena: 58,98 pkt
Jakość: 17,78 pkt
Doświadczenie: 4 pkt
Łączna ilość punktów: 80,76

Oferta nr 2

Konsalnet Holding S.A.
ul. Jana Kazimierza 55
01-267 Warszawa
Cena: 39,28 pkt
Jakość: 15,56 pkt
Doświadczenie: 10 pkt
Łączna ilość punktów: 64,84

Oferta nr 3

Ekotrade Sp. z o. o.
ul. Melomanów 4
00-712 Warszawa
Przedstawicielstwo w Gdańsku
Al. Gen. J. Hallera 107
80-416 Gdańsk
Cena: 59,5 pkt
Jakość: 17,78 pkt
Doświadczenie: 10 pkt
Łączna ilość punktów: 87,28

Oferta nr 4

Konsorcjum Jantar 2 Sp. z o. o. i Jantar Sp. z o. o.
ul. Zygmunta Augusta 71
76-200 Słupsk
Cena: 70 pkt
Jakość: 20 pkt
Doświadczenie: 10 pkt
Łączna ilość punktów: 100

Oferta nr 5

SOLID SECURITY Sp. z o.o
ul. Postępu 17
02-676 Warszawa
Cena: 33 pkt
Jakość: 17,78 pkt
Doświadczenie: 10 pkt
Łączna ilość punktów: 60,78

 Zamawiający do realizacji wybrał ofertę Wykonawcy nr 4 jako najkorzystniejszą.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Kospał Pawłowski
  data wytworzenia: 2015-02-11
 • opublikował: Aleksandra Skiba
  data publikacji: 2015-02-11 11:52
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-11 12:48
Ogłoszenie nr 2 z dnia 7 kwietnia 2015 r.

AG-214/03/15

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

            Informuję, że w dniu 07.04.2015 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie „Cząstkowych robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku nr 16/17 i 21”.

Do przetargu przystąpiło trzech oferentów:

1.

„ESM SYSTEMS Sp. z o.o.
ul. Prostokątna 4
81-601 Gdynia

2.

Firma Handlowo Usługowa
SARDAW Marcin Plichta
ul. Starogardzka 17
83-250 Skarszewy

3.

MATI Krzysztof Czarnecki
ul. Łowicka 1
83-504 Gdynia

Wybrana została do realizacji oferta:

Firmy MATI Krzysztof Czarnecki, jako najkorzystniejsza (86,42 punktów), w tym za cenę 77,42 pkty, za gwarancję 9,0 punktów.

Oferta ESM Systems Sp. z o.o. została odrzucona, jako zawierająca rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Oferent Firma Handlowo Usługowa SARDAW Marcin Plichta został wykluczony.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Kospał Pawłowski
  data wytworzenia: 2015-04-07
 • opublikował: Aleksandra Skiba
  data publikacji: 2015-04-07 15:15
 • zmodyfikował: Aleksandra Skiba
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-07 15:15
Ogłoszenie nr 3 z dnia 28.08.2015

Gdańsk, dnia 28 sierpnia 2015 r.

AG-230/04/15

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

            Informuję, że w dniu 28.08.2015 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Do przetargu przystąpiło dwóch oferentów:

1.

Poczta Polska S.A. Region Sprzedaży Gdańsk
ul. Targ Rakowy 7/8
80-349 Gdańsk

2.

Polska Grupa Pocztowa S.A.
ul. Stanisława Augusta 75 lpk. 45-47
03-846 Warszawa

Wybrana została do realizacji oferta:

Polskiej Grupy Pocztowej S.A., jako najkorzystniejsza (85,01 punktów), w tym za:
Cenę                 70,00 pkt.,
za potencjał       15,0 pkt.,
jakość                 0,01 pkt.

Oferta Poczty Polskiej S.A. Region Sprzedaży Gdańsk uzyskała następującą ilość punktów: 60,12, w tym za:
Cenę                 34,53 pkt.,
za potencjał       10,59 pkt.,
jakość               15,00 pkt.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Kospał Pawłowski
  data wytworzenia: 2015-08-28
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2015-08-28 19:11
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-28 19:11
Ogłoszenie nr 4/2015 z dnia 17.11.2015 r.

Gdańsk, dnia 17.11.2015 r.

AG 240/02/15

Odrzucenie oferty i unieważnienie postępowania
na dostawę energii elektrycznej

Działając zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2013 r., Dz.U., poz. 907 ze zm.) WSA w Gdańsku jako Zamawiający odrzucił ofertę Energa Obrót S.A. gdyż jej treść nie odpowiadała specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający w SIWZ jednoznacznie określił, iż zamawia usługę przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na okres 2 lat., tj. od 1.01.2016 r. do 31.12.2017 r.

W piśmie z dnia 16.11.2015 r. znak EOBR/DIP-SN-GD-KC/3198/2015 Wykonawca – Energa Obrót S.A. potwierdził, że złożona oferta uwzględnia okres 1 roku zamiast 24 miesięcy.

Ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, Zamawiający zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp. unieważnił postępowanie obejmujące usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Kospał Pawłowski
  data wytworzenia: 2015-11-17
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2015-11-17 12:38
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-17 12:38
Ogłoszenie nr 5/2015 z dnia 03.12.2015 r.

Gdańsk, dnia 03 grudnia 2015 r.

AG-240/03/15

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

     W dniu 2 grudnia 2015 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na "Dostawę energii elektrycznej obejmującą usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku".

Do przetargu przystąpił jeden oferent:

Energa Obrót S.A.
ul. Grunwaldzka 472
280-309 Gdańsk
Ilość punktów:
100

Okres trwania umowy: 01.01.2016 - 31.12.2017

Zamawiający do realizacji wybrał ofertę Energa Obrót S.A.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Kospał Pawłowski
  data wytworzenia: 2015-12-03
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2015-12-03 14:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25684
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-11-17 12:38:22