Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Ruch spraw w roku 2004: Wydział I WSA Gdańsk
m
i
e
s
i
ą
c
Rodzaj spraw Pozo-
stało z
poprze-
dniego
okresu
Wpływ Załatwiono Pozostało
na
następny
okres
Łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu
niejawnym
I SA 3006 3 119 109 10 2890
SAB 2 0 1 0 1 1
RAZEM 3008 3 120 109 11 2891
II SA 2890 86 128 111 17 2848
SAB 1 0 0 0 0 1
SO* 60 19 49 0 0 30
RAZEM 2951 105 177 111 17 2879
III SA 2848 71 115 104 11 2804
SAB 1 1 0 0 0 2
SO 30 6 26 0 0 10
RAZEM 2789 78 141 104 11 2816
IV SA 2804 74 163 136 27 2715
SAB   0 0 0 0 2
SO 10 5 9 0 0 6
RAZEM 2816 79 172 136 27 2723
V SA 2715 66 134 124 10 2647
SAB 2 0 1 0 1 1
SO 6 3 4 0 0 5
RAZEM 2723 69 139 124 11 2653

* Od dnia 01.02.2004 nastąpiła zmiana polegająca na statystycznym odnotowywaniu ruchu spraw SO

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 maja 2004 r., w sprawie prowadzenia statystyki dotyczącej załatwiania spraw w sądach administracyjnych zmieniony został układ tabeli dotyczącej ruchu spraw

m
i
e
s
i
ą
c
Rodzaj spraw Pozo-
stało z
poprze-
dniego
okresu
Wpływ Załatwiono Pozostało
na
następny
okres
Łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu
niejawnym
ogółem z tego wyrokiem
VI SA 2647 61 130 112 18 0 2578
SAB 1 0 0 0 0 0 1
SO 5 3 3 0 3 0 5
RAZEM 2653 64 133 112 21 0 2584
VII SA 2578 90 105 55 50 0 2563
SAB 1 2 2 0 0 0 3
SO 5 7 5 0 0 0 7
RAZEM 2584 99 110 99 55 0 2573
VIII SA 2563 63 53 46 7 0 2573
SAB 3 0 0 0 0 0 3
SO 7 6 6 0 6 0 7
RAZEM 2573 69 59 46 13 0 2583
IX SA 2573 64 128 97 31 0 2509
SAB 3 0 1 1 0 0 2
SO 7 4 5 0 5 0 6
RAZEM 2583 68 134 98 36 0 2517
X SA 2509 70 144 117 27 0 2435
SAB 2 0 0 0 0 0 2
SO 6 2 3 0 3 0 5
RAZEM 2517 72 147 117 30 0 2242
XI SA 2435 60 137 114 23 4 2358
SAB 2 4 1 0 3 0 5
SO 5 5 5 0 5 0 5
RAZEM 2442 69 143 114 29 4 2368
XII SA 2358 47 157 116 41 1 2248
SAB 5 0 3 0 3 0 2
SO 5 5 9 0 9 0 1
RAZEM 2368 52 169 116 53 1 2251

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skiba, Maciej Dembski
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2005-01-11 00:00
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-09 19:20

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12240
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-09 21:25:54