Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Nabór na stanowisko sprzątaczki

Dyrektor Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk
ogłasza w dniu 10 stycznia 2020 r.
 nabór na stanowisko
SPRZĄTACZKI (0,75 etatu)

OO-113/1/20

Wynagrodzenie:  od 1.750 zł  do 1.850 zł brutto oraz premia do 60% wynagrodzenia zasadniczego

WYMAGANIA:

 • wykształcenie minimum zasadnicze,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (wobec kandydata nie może być również prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe).

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku sprzątaczki,
 • dokładność,  staranność,
 • zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kultura osobista.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

 • sprzątanie pomieszczeń biurowych, korytarzy oraz toalet w budynku Sądu w godzinach od 14.30 do 20.30 od poniedziałku do piątku,

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1   Podanie,
2 Zgłoszenie, w formie CV, zawierające:
   -  imię (imiona) i nazwisko,
   -  dane kontaktowe (nr telefonu bądź adres e-mail),
   -  wykształcenie,
   -  przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
3 Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o prze­stępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skar­bowe oraz oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skar­bowe,
4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na po­trzeby rekrutacji.
5 Podpisana informacja udzielana w procesie rekrutacji.

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 24 stycznia 2020 r. w Biurze Podawczym WSA w Gdańsku lub przesłać w formie skanu na adres poczty elektronicznej: kadry@gdansk.wsa.gov.pl z dopiskiem w temacie maila: nabór na stanowisko sprzątaczki nr OO-113/1/20.

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami w celu za­proszenia ich na rozmowę kwalifikacyjną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 5244382 lub 373.

Odpowiadając na ogłoszenie przyjmują Państwo do wiadomości że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Prezes Wojewódzkiego Są­du Administracyjnego w Gdańsku, al. Zwycięstwa 16/17 80-219 Gdańsk. Kontakt do inspektora ochrony danych: t.jurczak@gdansk.wsa.gov.pl
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 22 § 1 Kodeksu pracy, jedynie do realizacji powyższego celu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy od jego zakończenia, na wypadek konieczności przeprowadzenia ponownej rekrutacji na to stanowisko.
 3. Przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momen­cie,
  a jej wycofanie nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobo­wych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia da­nych.
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Da­nych Osobowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Kospał Pawłowski
  data wytworzenia: 2020-01-10
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2020-01-10 17:33
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-10 17:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-10 17:59

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Gdańsku

Al. Zwycięstwa 16/17
80-219 Gdańsk

NIP: 957-05-37-931
REGON: 192985030

Konto Bankowe:
NBP O/O Gdańsk
29 1010 1140 0071 0022 3100 0000

Dane kontaktowe

tel. +48 58 52 44 360
fax +48 58 52 44 371

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 7.15-15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2429524
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-14 14:51

Stopka strony