Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Ruch spraw w roku 2020: Wydział III WSA Gdańsk
m
i
e
s
i
ą
c
Repertorium Pozostało z
poprzedniego
okresu
Wpływ Łącznie Załatwiono Zamknięto Pozostało
na
następny
okres
Ogółem w tym
na rozprawie na posiedzeniu
niejawnym
ogółem z tego wyrokiem
I SA 204 161 64 64 43 21 10 0 301
SAB 16 7 12 12 0 12 5 0 11
SO 4 1 0 0 0 0 0 0 5
SPP 0 2 0 0 0 0 0 0 2
RAZEM 224 171 76 76 43 33 15 0 319
II SA 301 112 112 112 70 42 13 0 301
SAB 11 12 7 6 0 6 0 1 16
SO 5 2 0 0 0 0 0 0 7
SPP 2 1 2 2 0 2 0 0 1
RAZEM 319 127 121 120 70 50 13 1 325
III SA 301 89 50 50 22 28 11 0 340
SAB 16 6 10 10 0 10 8 0 12
SO 7 3 4 4 0 4 0 0 6
SPP 1 0 0 0 0 0 0 0 1
RAZEM 325 98 64 64 22 42 19 0 359
IV SA 340 69 18 17 0 17 11 1 391
SAB 12 6 6 6 0 6 5 0 12
SO 6 0 3 3 0 3 0 0 3
SPP 1 2 1 1 0 1 0 0 2
RAZEM 359 77 28 27 0 27 16 1 408
V SA 391 91 37 36 22 14 9 1 445
SAB 12 3 2 2 0 2 1 0 13
SO 3 0 0 0 0 0 0 0 3
SPP 2 1 0 0 0 0 0 0 3
RAZEM 408 95 39 38 22 16 10 1 464
VI SA 445 123 110 110 78 32 13 0 458
SAB 13 7 8 8 0 8 1 0 12
SO 3 1 1 1 0 1 0 0 3
SPP 3 3 1 1 0 1 0 0 5
RAZEM 464 134 120 120 78 42 14 0 478
VII SA 458 166 121 120 35 85 63 1 503
SAB 12 37 4 4 0 4 3 0 45
SO 3 1 1 1 0 1 0 0 3
SPP 5 0 4 4 0 4 0 0 1
RAZEM 478 204 130 129 35 94 66 1 552
VIII SA 503 91 37 37 16 21 11 0 557
SAB 45 12 13 13 0 13 0 0 44
SO 3 0 1 1 0 1 0 0 2
SPP 1 0 1 1 0 1 0 0 0
RAZEM 552 103 52 52 16 36 11 0 603
IX SA 557 123 129 128 81 47 25 1 551
SAB 44 10 16 16 0 16 1 0 38
SO 2 1 0 0 0 0 0 0 3
SPP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM 603 134 145 144 81 63 26 1 592
X SA 551 48 100 100 34 66 52 0 499
SAB 38 9 21 20 0 20 13 1 26
SO 3 0 2 2 0 2 0 0 1
SPP 0 2 0 0 0 0 0 0 2
RAZEM 592 59 123 122 34 88 65 1 528
XI SA 499 71 96 96 0 96 81 0 474
SAB 26 103 9 9 0 9 4 0 120
SO 1 1 1 1 0 1 0 0 1
SPP 2 1 0 0 0 0 0 0 3
RAZEM 528 176 106 106 0 106 85 0 598
XII SA 474 79 84 84 0 84 66 0 469
SAB 120 51 82 82 0 82 1 0 89
SO 1 2 2 2 0 2 0 0 1
SPP 3 1 2 2 0 2 0 0 2
RAZEM 598 133 170 170 0 170 67 0 561

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembski
  data wytworzenia: 2020-02-06
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2020-02-06 20:25
 • zmodyfikował: Ilona Panic
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-15 12:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4569
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-15 12:56:30