Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Ruch spraw w roku 2020: WSA Gdańsk repertoriami
m
i
e
s
i
ą
c
Repertorium Pozostało z
poprzedniego
okresu
Wpływ Łącznie Załatwiono Zamknięto Pozostało
na
następny
okres
Ogółem w tym
na rozprawie na posiedzeniu
niejawnym
ogółem z tego wyrokiem
I SA 1262 329 327 274 162 112 61 53 1264
SAB 42 21 25 24 0 24 15 1 38
SO 6 5 2 2 0 2 0 0 9
SPP 0 6 0 0 0 0 0 0 6
RAZEM 1310 361 354 300 162 138 76 54 1317
II SA 1264 359 350 332 216 116 57 18 1273
SAB 38 20 14 12 1 11 3 2 44
SO 9 3 4 4 0 4 0 0 8
SPP 6 10 6 6 0 6 0 0 10
RAZEM 1317 392 374 354 217 137 60 20 1335
III SA 1273 248 245 239 91 148 89 6 1276
SAB 44 18 21 21 0 21 14 0 41
SO 8 4 4 4 0 4 0 0 8
SPP 10 0 8 8 0 8 0 0 2
RAZEM 1335 270 278 272 91 181 103 6 1327
IV SA 1276 251 112 110 0 110 91 2 1415
SAB 41 8 14 14 0 14 12 0 35
SO 8 1 4 4 0 4 0 0 5
SPP 2 4 3 3 0 3 0 0 3
RAZEM 1327 264 133 131 0 131 103 2 1458
V SA 1415 221 151 148 81 67 57 3 1485
SAB 35 13 9 9 0 9 7 0 39
SO 5 0 0 0 0 0 0 0 5
SPP 3 3 1 1 0 1 0 0 5
RAZEM 1458 237 161 158 81 77 64 3 1534
VI SA 1485 331 346 345 196 149 58 1 1470
SAB 39 20 13 13 0 13 4 0 46
SO 5 1 1 1 0 1 0 0 5
SPP 5 3 3 3 0 3 0 0 5
RAZEM 1534 355 363 362 196 166 62 1 1526
VII SA 1470 389 363 360 105 255 105 3 1496
SAB 46 46 14 14 0 14 8 0 78
SO 5 1 1 1 0 1 0 0 5
SPP 5 1 5 5 0 5 0 0 1
RAZEM 1526 437 383 380 105 275 113 3 1580
VIII SA 1496 278 216 212 80 132 46 4 1558
SAB 78 24 17 17 0 17 3 0 85
SO 5 1 3 3 0 3 0 0 3
SPP 1 0 1 1 0 1 0 0 0
RAZEM 1580 303 237 233 80 153 49 4 1646
IX SA 1558 303 396 389 215 174 82 7 1465
SAB 85 32 32 32 0 32 12 0 85
SO 3 3 0 0 0 0 0 0 6
SPP 0 2 0 0 0 0 0 0 2
RAZEM 1646 340 428 421 215 206 94 7 1558
X SA 1465 198 305 301 86 215 144 4 1358
SAB 85 17 40 39 0 39 17 1 62
SO 6 2 4 4 0 4 0 0 4
SPP 2 3 2 2 0 2 0 0 3
RAZEM 1558 220 351 346 86 260 161 5 1427
XI SA 1358 216 285 283 0 283 229 2 1289
SAB 62 123 20 20 0 20 11 0 165
SO 4 7 2 2 0 2 0 0 9
SPP 3 3 1 1 0 1 0 0 5
RAZEM 1427 349 308 306 0 306 240 2 1468
XII SA 1289 253 275 275 0 275 216 0 1267
SAB 165 72 96 96 0 96 10 0 141
SO 9 3 3 3 0 3 0 0 9
SPP 5 1 4 4 0 4 0 0 2
RAZEM 1468 329 378 378 0 378 226 0 1419

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembski
  data wytworzenia: 2020-02-06
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2020-02-06 20:33
 • zmodyfikował: Aleksandra Skiba
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-15 10:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5485
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-15 10:58:22