Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na stanowisko rzemieślnika

OO-113/9/20

Dyrektor Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk
ogłasza w dniu 4 marca 2020 r.
 nabór na stanowisko
RZEMIEŚLNIKA SPECJALISTY (0,75 etatu)

Wynagrodzenie zasadnicze: od 1.950 zł do 2.100 zł brutto oraz premia do 60% wynagrodzenia zasadniczego.
Czas pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach między 715 a 1515.
Data zatrudnienia: od 1 czerwca 2020 r.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie minimum zasadnicze,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (wobec kandydata nie może być również prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe).

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • posiadanie praw jazdy kat. B
 • uczciwość, punktualność, komunikatywność,
 • zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kultura osobista.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

 • naprawa i konserwacja mebli biurowych w budynku Sądu,
 • podstawowa naprawa hydrauliki w budynku Sądu,
 • podstawowa naprawa i konserwacja oświetlenia w budynku Sądu,
 • dokonywanie zakupów związanych z wykonywanymi naprawami,
 • dostarczanie do wydziałów i oddziałów materiałów biurowych,
 • porządkowanie terenu należącego do WSA w Gdańsku:
  • dbanie o drzewa i krzewy ozdobne,
  • koszenie traw,
  • grabienie liści,
  • zamiatanie chodników, parkingów wewnętrznych i terenu zewnętrznego przyległego do budynków Sądu,
  • odśnieżanie,

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie o zatrudnienie, adresowane do Dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na po­trzeby rekrutacji.
 5. Podpisana informacja udzielana w procesie rekrutacji.

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 27 marca 2020 r. w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku bądź przesłać pocztą z powołaniem się na sygnaturę naboru OO-113/9/20 na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
al. Zwycięstwa 16/17

80-219 Gdańsk

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona zostanie przez Komisję powołaną przez Dyrektora Sądu w dniu 20 kwietnia 2020 r. od godz. 1000w pok. 206.

Lista osób zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona na stronie https://www.bip.gdansk.wsa.gov.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Dodatkowe informacje związane z naborem można uzyskać pod nr tel. 58 5244382 lub 58 5244373.

Odpowiadając na ogłoszenie przyjmują Państwo do wiadomości, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, al. Zwycięstwa 16/17 80-219 Gdańsk. Kontakt do inspektora ochrony danych: t.jurczak@gdansk.wsa.gov.pl
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy, jedynie do realizacji powyższego celu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy od jego zakończenia, na wypadek konieczności przeprowadzenia ponownej rekrutacji na to stanowisko.
 3. Przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Kospał Pawłowski
  data wytworzenia: 2020-03-04
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2020-03-04 14:18
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-17 19:14
Komunikat w sprawie naboru na stanowisko rzemieślnika specjalisty

OO-113/9/20

Dyrektor Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk
odwołuje ogłoszony w dniu 4 marca 2020 r.
nabór na stanowisko RZEMIEŚLNIKA SPECJALISTY (0,75 etatu)

W związku z zaostrzeniem rygorów sanitarnych i ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii nabór nr OO-113/9/20 zostaje odwołany.

Nowe ogłoszenie ukaże się gdy stan epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej zostanie zniesiony.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Kospał Pawłowski
  data wytworzenia: 2020-04-02
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2020-04-02 10:16
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-02 10:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6187
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-17 19:14:54