Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarza sądowego

PREZES WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GDAŃSKU
al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk
ogłasza w dniu 19 czerwca 2020 r.  nabór na stanowisko
SEKRETARZA SĄDOWEGO
(umowa na zastępstwo 0,75 etatu)

Oznaczenie konkursu: OO-113/21/20
Rodzaj umowy: na zastępstwo,
Wymiar czasu pracy: 0,75 etatu,
Czas pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach między 715 a 1515,
Przewidywany okres zatrudnienia: 1 rok,
Wynagrodzenie: 2400-2700 zł brutto.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie co najmniej średnie,
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych,
 3. Nieposzlakowana opinia,
 4. Niekaralność,
 5. Brak wszczętego przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Znajomość podstawowych uregulowań dotyczących procedury admini­stracyjnej oraz postępowania przed sądami administracyjnymi.
 2. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w sądach lub organach ad­ministracji publicznej,
 3. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,
 4. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, rzetelność i systematyczność.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY:

 • przyjmowanie korespondencji wpływającej do Sądu,
 • przekazywanie korespondencji do odpowiednich wydziałów/oddziałów,
 • przyjmowanie i obsługa interesantów,
 • łączenie przychodzących rozmów telefonicznych,
 • wysyłanie korespondencji sądowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie o zatrudnienie z oznaczeniem konkursu, adresowane do Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na po­trzeby rekrutacji,
 6. Podpisana informacja udzielana w procesie rekrutacji.

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 3 lipca 2020 r. w Biurze Podawczym WSA w Gdańsku lub przesłać w formie skanu na adres poczty elektronicznej: kadry@gdansk.wsa.gov.pl z dopiskiem w temacie maila: rekrutacja na stanowisko sekretarza sądowego nr OO-113/21/20.

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami w celu zaproszenia ich na rozmowę kwalifikacyjną. Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 58 52 44 382.

Odpowiadając na ogłoszenie przyjmują Państwo do wiadomości, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, al. Zwycięstwa 16/17 80-219 Gdańsk. Kontakt do inspektora ochrony danych: t.jurczak@gdansk.wsa.gov.pl
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy, jedynie do realizacji powyższego celu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy od jego zakończenia, na wypadek konieczności przeprowadzenia ponownej rekrutacji na to stanowisko. t.jurczak@gdansk.wsa.gov.pl
 3. Przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Da­nych Osobowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Romała
  data wytworzenia: 2020-06-19
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2020-06-19 14:44
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-17 19:21

Protokół z posiedzenia komisji z dnia 14 września 2020 roku w sprawie naboru nr OO-113/21/20 na stanowisko sekretarza sądowego z uwagi na znajdujące się w nim dane osobowe (imiona i nazwiska) osób fizycznych został usunięty ze strony BIP.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku pod adresem: https://www.bip.gdansk.wsa.gov.pl w zakładce: Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembski
  data wytworzenia: 2021-03-10
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2021-03-10 14:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5896
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-17 19:21:56