Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

OO-113/27/20

Dyrektor Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk
ogłasza w dniu 20 lipca 2020 r.
 nabór na stanowisko
SPRZĄTACZKI (0,75 etatu)

 Wynagrodzenie:  od 1.950 zł  do 2.150 zł brutto oraz premia do 60% wynagrodzenia zasadniczego

WYMAGANIA:

 • wykształcenie minimum zasadnicze,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (wobec kandydata nie może być również prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe).

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku sprzątaczki,
 • dokładność,  staranność,
 • zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kultura osobista.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

 • sprzątanie pomieszczeń biurowych, korytarzy oraz toalet w budynku Sądu w godzinach od 14.30 do 20.30 od poniedziałku do piątku,

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie o zatrudnienie, adresowane do Dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na po­trzeby rekrutacji.
 5. Podpisana informacja udzielana w procesie rekrutacji

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 29 lipca 2020 r. w Biurze Podawczym WSA w Gdańsku lub przesłać w formie skanu na adres poczty elektronicznej: kadry@gdansk.wsa.gov.pl z dopiskiem w temacie maila: nabór na stanowisko sprzątaczki nr OO-113/27/20.

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami w celu zaproszenia ich na rozmowę kwalifikacyjną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 5244382 lub 373.

Odpowiadając na ogłoszenie przyjmują Państwo do wiadomości że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, al. Zwycięstwa 16/17 80-219 Gdańsk. Kontakt do inspektora ochrony danych: t.jurczak@gdansk.wsa.gov.pl
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy, jedynie do realizacji powyższego celu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy od jego zakończenia, na wypadek konieczności przeprowadzenia ponownej rekrutacji na to stanowisko.
 3. Przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momen­cie,
  a jej wycofanie nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobo­wych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia da­nych.
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Da­nych Osobowych.

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Kospał Pawłowski
  data wytworzenia: 2020-07-20
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2020-07-20 21:11

Protokół z posiedzenia komisji z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie naboru nr OO-113/27/20 na stanowisko sprzątaczki oraz Protokół z posiedzenia komisji z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie naboru nr OO-113/27/20 na stanowisko sprzątaczki z uwagi na znajdujące się w nich dane osobowe (imiona i nazwiska) osób fizycznych zostały usunięte ze strony BIP.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku pod adresem: https://www.bip.gdansk.wsa.gov.pl w zakładce: Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembski
  data wytworzenia: 2021-03-10
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2021-03-10 14:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 987
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-10 14:59:03