Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Rejestr umów cywilnoprawnych zawartych w roku 2021

Lp. Identyfikator umowy
(jeśli
został
nadany)
Data zawarcia umowy Podmiot
z którym
zawarto
umowę
Przedmiot umowy Data początkowa
i końcowa okresu realizacji umowy
Wartość zobowiązania wynikająca z umowy (bądź wartość za 12 miesięcy)
[zł]
Uwagi
od do
1 AG-215/06/20 30.12.2020 Zakład Elektroinstalacyjny Ryszard Dąbrowski Umowa serwisowa instalacji elektrycznej 01.01.2021 31.12.2023 15.498 zł w procedurze poniżej 30 tys.euro
2 AG-0311/04/20 31.12.2020 Wydawnictwo C.H.BECK
Sp. z o.o.
Umowa na dostęp do Systemu Informacji Prwnej Legalis 01.01.2021 31.12.2021 24.108 zł w procedurze poniżej 30 tys.euro
3 AG-0311/03/20 31.12.2020 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Umowa na dostęp do Systemu Prawnego Lex Omega 01.01.2021 31.12.2021 106.032,15 zł w procedurze poniżej 30 tys.euro
4 AG-115/01/21 15.01.2021 osoba fizyczna uprzątnięcie śniegu, błota pośniegowego, lodu i innych zanieczyszczeń ciągów komunikacyjnych, parkingów oraz chodników wzdłuż nieruchomości przy
Al. Zwycięstwa 16/17 i 21
poza godzinami pracy Sądu
15.01.2021 31.03.2021

36 zł/h
dni robocze

41 zł/h
dni świąteczne
i wolne od pracy

 

w procedurze poniżej 30 tys.euro
5   w dniu przekazania Funduszowi Listy Uczestników PEKAO PPK Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym Umowa prowadzenie PPK   na czas nieokreślony

 

w procedurze poniżej 30 tys.euro
6 AG-26/01/20 3.02.2021 Memling Security Sp. z o.o. Umowa na całodobową ochronę fizyczną osób i mienia 01.05.2021 30.04.2024

784 606,17

w trybie  138 o
7 AG-220/03/21 17.05.2021 PP-H "ROL-MOL" Sp. z o.o. Umowa na dostawę i montaż regałów przesuwnych
i stacjonarnych
w archiwum zakładowym
17.05.2021 30.07.2021

151 462,20

w procedurze poniżej 130 tys. zł
8 AG-214/03/21 27.05.2021

Q-Instal S.A.
Sp. K.

Remont instalacji chłodzenia powietrza polegający na wymianie agregatu wody lodowej 27.05.2021 12.08.2021

159 916 zł

w procedurze poniżej 130 tys. zł
9 OO-115/5/21 14.07.2021

osoba fizyczna

Umowa na pomoc w obsłudze biura podawczego Sądu 19.07.2021 30.07.2021

1 550 zł

w procedurze poniżej 130 tys. zł
10. AG-220/04/21 05.07.2021

Garets Sp. z o.o.

Dostawa terminali do wideokonferencji i rozpraw on-line 05.07.2021 02.08.2021

43 788 zł

w procedurze poniżej 130 tys. zł
11 OO-115/6/21 02.08.2021

osoba fizyczna

umowa na wykonywanie czynności biurowych w godzinach urzędowania Sądu 02.08.2021 31.08.2021

19 zł/h

w procedurze poniżej 130 tys. zł
12 AG-0311/03/21 11.08.2021

Konika Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o.

Wykonanie i uruchomenie Systemu OCR 11.08.2021 22.08.2021

34 758,57 zł

w procedurze poniżej 130 tys. zł
13 OO-115/7/21 1.09.2021

Osoba fizyczna

Umowa na wykonywanie czynności biurowych w godzinach urzędowania Sądu 01.09.2021 17.09.2021

19 zł/h

w procedurze poniżej 130 tys. zł
14 AG-116/01/21 23.08.2021

Osoba fizyczna

Umowa na wykonanie audytu obiektów sądu 23.08.2021 30.09.2021

1400 zł

w procedurze poniżej 130 tys. zł
15 AG-215/04/21 20.08.2021

Przedsiębiorstwo Budowlane EKOBUD Kazimierz Kisiel

wykonanie konserwacji okien drewnianych 23.08.2021 15.10.2021

13.431,60 zł

w procedurze poniżej 130 tys. zł
16 AG-231/01/21 01.07.2021

Circle K Polska Sp. z o.o.

Umowa na bezgotówkowy zakup paliwa w systemie Routex 01.07.2021 30.06.2023

 

W trybie poniżej 30 tys. euro
17 OO-115/8/21 04.10.2021

Osoba fizyczna

Umowa na wykonywanie czynności biurowych w godzinach urzędowania Sądu 04.10.2021 22.10.2021

27 zł/h

w procedurze poniżej 130 tys. euro
18 AG-220/05/21 30.09.2021

NTH Sp. z o.o.

Umowa na sprzedaż urządzenia czyszczącego 30.09.2021 11.10.2021

9.590 zł

W trybie poniżej 30 tys. euro
19 AG-291/04/21 23.09.2021

Zielona Sfera Renata Matuszewska-Stankiewicz

Umowa na wykonanie prac pielęgnacyjnych w ogrodzie i dokonanie nasadzeń roślin 24.09.2021 30.04.2022

38.505 zł

W trybie poniżej 30 tys. euro
20 AG-220/08/21 29.10.2021

Telfaz Krzysztof Matusewicz

Umowa na dostarczenie zamawiającemu Instalacji i uruchomienie systemu elektronicznej wokandy wraz z integracją ze środowiskiem informatycznym zamawiającego 29.10.2021 30.11.2021

41.820 zł

w procedurze poniżej 130 tys. zł
21 AG-220/07/21 28.10.2021

Komputronik Biznes Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Umowa na dostawę sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych 28.10.2021 02.12.2021

157.196,46 zł

w procedurze poniżej 130 tys. zł
22 AG-221/04/21/ 31.08.2021

Lyerco Polska SA

Umowa na dostawę materiałów budwlanych 1.09.2021 31.08.2022

74 522,29

w procedurze poniżej 130 tys. zł
23 AG-223/01/21 10.11.2021

NTH Sp. z o.o.

Umowa na dostawę środków czystości  10.11.2021 31.10.2022

78 759,36

w procedurze poniżej 130 tys. zł
24 AG-116/02/21 15.11.2021

osoba fizyczna

umowa na czynności inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych czyli spisu z natury 15.11.2021 15.12.2021

550 zł

w procedurze do 130 tys. zł
25 AG-116/03/21 15.11.2021

osoba fizyczna

umowa na czynności inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych czyli spisu z natury 15.11.2021 15.12.2021

550 zł

w procedurze do 130 tys. zł
26 AG-116/04/21 15.11.2021

osoba fizyczna

Umowa na zniszczenie dokumnetacji niearchiwalnej w ilości 3000 kg 15.11.2021 10.12.20221

3000 zł

w procedurze do 130 tys. zł
27 AG-116/05/21 23.11.2021

osoba fizyczna

Umowa na zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej w ilości 3000 kg 23.11.2021 17.12.2021

3000 zł

w procedurze do 130 tys. zł
28 AG-115/02/21 07.12.2021

osoba fizyczna

uprzątnięcie śniegu, błota pośniegowego, lodu i innych zanieczyszczeń ciągów komunikacyjnych, parkingów oraz chodników wzdłuż nieruchomości przy Al. Zwycięstwa 16/17 i 21 poza godzinami pracy Sądu 10.12.2021 31.12.2021

36 zł/h dni robocze 41 zł/h świąteczne i wolne od pracy

w procedurze do 130 tys. zł
29 AG-215/08/21 08.12.2021

Q-Instal S.A.

Umowa na konserwację i serwis urządzeń klimatyzacyjnych 01.01.2022 31.12.2024

50 061 zł

w procedurze do130 tys. zł
30 AG-0311/09/21 10.12.2021

Extranet

Joanna Paździerska

Umowa na utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej 01.01.2022 31.12.2024

98,40zł/m-cznie + 492 zł rocznie/

w procedurze do130 tys. zł
31 AG-0311/07/21 15.12.2021

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Umowa na dostęp do Systemu Prawnego Lex Omega 01.01.2022 31.12.2022

110 301,48 zł

w procedurze do130 tys. zł
32 AG-0311/08/21 16.12.20212

Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.

Umowa na dostęp do systemu Informacji Prawnej Legalis 01.01.2022 31.12.2022

25 313,40 zł

w procedurze poniżej 30 tys. zł

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembski
  data wytworzenia: 2021-01-27
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2021-01-27 09:06
 • zmodyfikował: Ilona Panic
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-28 10:45

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5557
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-28 10:45:02