Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Ogłoszenie nr 1/2007 z dnia 02.02.2007

Gdańsk 01.02.2007 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
80-219 Gdańsk, ul. Aleja Zwycięstwa 16/17

ogłasza

przetarg nieograniczony

na udzielenie licencji jednostanowiskowych na korzystanie z nie sieciowej elektronicznej
bazy informacji prawnej

kod CPV: 30248200-1 licencje na oprogramowanie.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniąjacy warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) oraz spełniający warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego lub przesłać pocztą na adres:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
80 - 219 Gdańsk, ul. Aleja Zwycięstwa 16/17
pokój Nr 206, w godzinach 715-1515.

Termin składania ofert: do dnia 19.02.2007 r. godz. 1100.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2007 r. o godz. 1130 w siedzibie zamawiającego, pokój Nr 322.

Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Jóźwiak - Lewandowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-02-02 00:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-08 09:07

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-03-14 10:28

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 34388
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-13 21:31:50