Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Ogłoszenie nr 2/2007 z dnia 13.03.2007

Gdańsk 13.03.2007r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
80-219 Gdańsk, Al. Zwycięstwa 16/17

ogłasza

przetarg nieograniczony

na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

KODY CPV
66336100-5 - usługi ubezpieczenia od ognia
66336000-4 - usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
66332000-6 - usługi od wszelkiego ryzyka
66337100-2 - usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
66334100-1 - usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych
66331100-0 - usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
66339300-8 - usługi dodatkowego ubezpieczenia
66337000-1 - usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U Nr 19 poz. 177) oraz spełniający warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego lub przesłać pocztą na adres:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Al. Zwycięstwa 16/17
80-219 Gdańsk
Pokój Nr 206, w godzinach 715  - 1515.

Termin składania ofert: do dnia 28.03.2007r. godz. 1100.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2007r. o godz. 1130 w siedzibie zamawiającego, pokój Nr 322.
Kryteria oceny ofert:
cena oferty - 75%
zakres ochrony(klauzule fakultatywne) - 25%

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Jóźwiak - Lewandowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-03-13 00:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-08 09:08

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 34389
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-13 21:31:50