Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Ruch spraw w roku 2004: Wydział II WSA Gdańsk
m
i
e
s
i
ą
c
Rodzaj spraw Pozo-
stało z
poprze-
dniego
okresu
Wpływ Załatwiono Pozostało
na
następny
okres
Łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu
niejawnym
I SA 3613 8 126 114 12 3495
SAB 67 0 4 2 2 6
RAZEM 3680 8 130 116 14 3558
II SA 3495 72 127 107 20 3440
SAB 63 4 10 4 6 57
SO* 70 41 57 0 0 54
RAZEM 3628 117 194 111 26 3551
III SA 3440 92 159 106 53 3373
SAB 57 19 13 1 12 63
SO 54 21 43 0 0 32
RAZEM 3551 132 215 107 65 3468
IV SA 3373 73 132 110 22 3314
SAB 63 9 2 0 2 70
SO 32 14 22 0 0 24
RAZEM 3468 96 156 110 24 3408
V SA 3314 78 191 114 77 3201
SAB 70 5 7 0 7 68
SO 24 16 16 0 0 27
RAZEM 3408 99 214 114 84 3293

* Od dnia 01.02.2004 nastąpiła zmiana polegająca na statystycznym odnotowywaniu ruchu spraw SO.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 maja 2004 r., w sprawie prowadzenia statystyki dotyczącej załatwiania spraw w sądach administracyjnych zmieniony został układ tabeli dotyczącej ruchu spraw.

m
i
e
s
i
ą
c
Rodzaj spraw Pozo-
stało z
poprze-
dniego
okresu
Wpływ Załatwiono Pozostało
na
następny
okres
Łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu
niejawnym
ogółem z tego wyrokiem
VI SA 3201 76 153 101 52 8 3124
SAB 68 5 11 6 5 0 62
SO 24 17 11 0 11 0 30
RAZEM 3293 98 175 107 68 8 3216
VII SA 3124 80 51 29 22 5 3153
SAB 62 7 11 4 7 0 58
SO 30 18 15 0 15 0 33
RAZEM 3216 105 77 33 44 5 3244
VIII SA 3153 73 85 43 42 4 3141
SAB 58 8 8 1 7 0 55
SO 33 15 24 0 24 0 24
RAZEM 3244 93 117 44 73 4 3220
IX SA 3141 74 173 117 56 5 3042
SAB 55 3 7 1 6 0 51
SO 24 22 10 0 10 0 36
RAZEM 3220 99 190 118 72 5 3129
X SA 3042 86 171 128 43 6 2957
SAB 51 3 6 0 5 0 48
SO 36 11 13 0 13 0 34
RAZEM 3129 100 190 128 62 6 3039
XI SA 2957 111 185 127 58 12 2883
SAB 48 6 10 5 5 0 44
SO 34 21 19 0 19 0 36
RAZEM 3039 138 214 132 82 12 2963
XII SA 2883 88 203 144 59 6 2768
SAB 44 5 22 18 4 0 27
SO 36 18 51 0 51 0 3
RAZEM 2963 111 276 162 114 6 2798

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skiba, Maciej Dembski
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2005-01-11 00:00
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-09 19:21

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11732
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-09 21:26:08