Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Ruch spraw w roku 2004: WSA Gdańsk
m
i
e
s
i
ą
c
Wydział Pozo-
stało z
poprze-
dniego
okresu
Wpływ Załatwiono Pozostało
na
następny
okres
Łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu
niejawnym
I I 3008 3 120 109 11 2981
II 3680 8 130 116 14 3558
III 2264 3 127 108 19 2140
RAZEM 8952 14 377 333 44 8598
II I 2951* 105 177 111 17 2879
II 3628* 117 194 111 26 3551
III 2185* 74 183 122 22 2076
RAZEM 8764* 296 554 344 65 8506
III I 2879 78 141 104 11 2816
II 3551 132 215 107 65 3468
III 2076 94 203 151 35 1967
RAZEM 8506 304 229 362 111 8251
IV I 2816 79 172 136 27 2723
II 3468 96 156 110 24 3408
III 1967 139 199 135 53 1907
RAZEM 8251 314 527 381 104 8038
V I 2723 59 139 124 11 2653
II 3408 99 214 114 84 3293
III 1907 92 177 130 38 1822
RAZEM 8038 260 530 368 133 7768

* Od dnia 01.02.2004 nastąpiła zmiana polegająca na statystycznym odnotowywaniu ruchu spraw SO.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 maja 2004 r., w sprawie prowadzenia statystyki dotyczącej załatwiania spraw w sądach administracyjnych zmieniony został układ tabeli dotyczącej ruchu spraw.

m
i
e
s
i
ą
c
Wydział Pozo-
stało z
poprze-
dniego
okresu
Wpływ Załatwiono Pozostało
na
następny
okres
Łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu
niejawnym
ogółem z tego wyrokiem
VI I 2653 64 133 112 21 0 2584
II 3293 98 175 107 68 8 3216
III 1822 60 185 134 51 11 1697
RAZEM 7768 222 493 353 140 19 7497
VII I 2584 99 110 55 55 0 2573
II 3216 105 77 33 44 5 3244
III 1697 57 71 51 20 5 1683
RAZEM 7497 261 258 139 119 10 7500
VIII I 2573 69 59 46 13 0 2583
II 3244 93 117 44 73 4 3220
III 1683 74 117 73 44 4 1640
RAZEM 7500 236 293 163 130 8 7443
IX I 2583 68 134 98 36 0 2517
II 3220 99 190 118 72 5 3129
III 1640 67 191 141 50 4 1516
RAZEM 7443 234 515 357 158 9 7162
X I 2517 72 147 117 30 0 2442
II 3129 100 190 128 62 6 3039
III 1516 57 153 115 38 4 1420
RAZEM 7162 229 490 360 130 10 6901
XI I 2442 69 143 114 29 4 2368
II 3039 138 214 132 82 12 2963
III 1420 64 169 116 53 2 1315
RAZEM 6901 271 526 362 164 18 6646
XII I 2368 52 169 116 53 1 2251
II 2963 111 276 162 114 6 2798
III 1315 60 224 158 66 3 1151
RAZEM 6646 223 669 436 233 10 6200

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skiba, Maciej Dembski
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2005-01-11 00:00
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-09 19:23

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11650
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-09 21:26:32