Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
 • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Rejestr umów cywilnoprawnych zawartych w roku 2018

Lp. Identyfikator umowy
(jeśli
został
nadany)
Data zawarcia umowy Podmiot
z którym
zawarto
umowę
Przedmiot umowy Data początkowa
i końcowa okresu realizacji umowy
Wartość zobowiązania wynikająca z umowy (bądź wartość za 12 miesięcy)
[zł]
 
od do
1 AG-291/09/17 15.01.2018 Vimado Dorota Leliwa zakup art. spożywczych 15.01.2018 31.12.2018 32 997,68  
2 AG-116/1/18 05.01.2018 osoba fizyczna wymalowanie powierzchni
65 m2 ścian
05.01.2018 19.01.2018 1 040,00  
3 AG-116/2/18 05.01.2018 osoba fizyczna wymalowanie powierzchni
65 m2 ścian
05.01.2018 19.01.2018 1 040,00  
4 AG-116/3/18 05.01.2018 osoba fizyczna wymalowanie powierzchni
65 m2 ścian
05.01.2018 19.01.2018 1 040,00  
5 OO-116/1/18 23.02.2018 osoba fizyczna paginacja 4,7 m bieżącego akt sądowych 26.02.2018 31.07.2018 1 410,00  
6 OO-116/2/18 23.02.2018 osoba fizyczna koordynacja paginacji 74,7 m bieżącego akt sądowych kat. A w tym wprowadzanie do systemu ilości stron z każdej z teczek 26.02.2018 30.09.2018 7 470,00  
7 OO-116/3/18 23.02.2018 osoba fizyczna paginacja 4,8 m bieżącego akt sądowych 26.02.2018 31.07.2018 1 440,00  
8 OO-116/4/18 23.02.2018 osoba fizyczna paginacja 4,0 m bieżącego akt sądowych 26.02.2018 31.07.2018 1 200,00  
9 OO-116/5/18 23.02.2018 osoba fizyczna paginacja 4,0 m bieżącego akt sądowych 26.02.2018 31.07.2018 1 200,00  
10 OO-116/6/18 23.02.2018 osoba fizyczna paginacja 4,7 m bieżącego akt sądowych 26.02.2018 31.07.2018 1 410,00  
11 OO-116/7/18 23.02.2018 osoba fizyczna paginacja 4,7 m bieżącego akt sądowych 26.02.2018 31.07.2018 1 410,00  
12 OO-116/8/18 23.02.2018 osoba fizyczna paginacja 4,7 m bieżącego akt sądowych 26.02.2018 31.07.2018 1 410,00  
13 OO-116/9/18 23.02.2018 osoba fizyczna paginacja 4,7 m bieżącego akt sądowych 26.02.2018 31.07.2018 1 410,00  
14 OO-116/10/18 23.02.2018 osoba fizyczna paginacja 4,8 m bieżącego akt sądowych 26.02.2018 31.07.2018 1 440,00  
15 OO-116/11/18 23.02.2018 osoba fizyczna paginacja 4,8 m bieżącego akt sądowych 26.02.2018 31.07.2018 1 440,00  
16 OO-116/12/18 23.02.2018 osoba fizyczna paginacja 4,8 m bieżącego akt sądowych 26.02.2018 31.07.2018 1 440,00  
17 OO-116/13/18 23.02.2018 osoba fizyczna paginacja 4,8 m bieżącego akt sądowych 26.02.2018 31.07.2018 1 440,00  
18 OO-116/14/18 23.02.2018 osoba fizyczna paginacja 4,8 m bieżącego akt sądowych 26.02.2018 31.07.2018 1 440,00  
19 OO-116/15/18 23.02.2018 osoba fizyczna paginacja 4,8 m bieżącego akt sądowych 26.02.2018 31.07.2018 1 440,00  
20 OO-116/16/18 23.02.2018 osoba fizyczna paginacja 4,8 m bieżącego akt sądowych 26.02.2018 31.07.2018 1 440,00  
21 OO-116/17/18 23.02.2018 osoba fizyczna paginacja 4,8 m bieżącego akt sądowych 26.02.2018 31.07.2018 1 440,00  
22 AG-210/02/18 09.03.2018 Zakład Projektowania  i Realizacji Inwestycji inż. Marceli Poleski wykonanie projektu wykonawczego na remont kotłowni, kosztorysu inwestorskiego przedmiaru robót oraz szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 09.03.2018 16.04.2018 18 450,00  
23 AG-26/01/18 18.04.2018 Konsorcjum Jantar 2 Sp. z o.o. - Lider, Jantar Sp. z o.o., Agencja Ochrony Sp. z o.o., ERA Sp. z o.o. Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia 01.05.2018 30.04.2021 858 651,19  
24 AG-220/04/18 5,04,2018 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Sprzedaż gazomierza miechowego G25, rok prod. 2014 5.04.2018 16.04.2018 664,20  
25 AG-116/4/18 16.04.2018 Osoba fizyczna Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiotu robót na remont udrożnienia odwodnienia terenu z wód deszczowych z części działki nr 228/2 16.04.2018 30.04.2018 400,00  
26 AG-116/5/18 26.04.2018 Osoba fizyczna Kompleksowe umycie okien i żaluzji w budynku sądowym 26.04.2018 31.05.2018 1 100,00  
27 AG-116/6/18 26.04.2018 Osoba fizyczna Kompleksowe umycie okien i żaluzji w budynku sądowym 26.04.2018 31.05.2018 1 100,00  
28 AG-214/02/A/18 16.04.2018 Profesjonalne Biuro Usług Inżynierskich BUD-EL Sp. z o.o. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie ustalonym przez ustawę z dnia 7.07.1994r. Pr.bud., dla przedsięwzięcia "Remont instalacji aerozolowych gaszenia w pomieszczeniach archiwum zakładowego i serwerowni w budynku WSA w Gdańsku" 01.05.2018   3997,30  
29 AG-214/02/18 20.04.2018 Przedsiębiorstwo Usługowe Poż-Pliszka Sp. z o.o. Remont instalacji aerozolowych gaszenia w pomieszczeniach archiwum zakładowego i serwerowni w budynku WSA w Gdańsku 25.04.2018 30.05.2018 152 255,55  
30 AG-215/02/18 21.05.2018 PPHU "Meblowejher" Salon Meblowy "Elephant" Zdzisław Pobłocki Renowacja mebli 21.05.2018 20.06.2018 12 718,20 w procedurze poniżej 30 tys. euro
31 AG-115/1/18 21.05.2018 Osoba fizyczna Nadzór nad pracownikami firmy PUPoż-Pliszka Sp. z o.o. wykonującej remont instalacji aerozolowych gaszenia w pomieszczeniach archiwum i serwerowni w budynku sądu 21.05.2018 30.05.2018 30zł/h w procedurze poniżej 30 tys. euro
32 AG-214/03/18 1.06.2018 Biuro Techniczno-Handlowe Branży Energetycznej TERMA Jan Kołodziejczyk i Wspólnicy Sp.J. Remont kotłowni 4.06.2018 30.07.2018 236 160 Przetarg nieograniczony
33 AG-0311/02/18 25.05.2018 ARISCO Sp. z o.o. Umowa udzielenia licencji o numerze 71/2018 dot. użytkowania oprogramowania 25.05.2018   565,80 w procedurze poniżej 30 tys. euro
34 AG-0311/02/18/A 25.05.2018 ARISCO Sp. z o.o. Umowa udzielenia licencji o numerze 72/2018 dot. użytkowania oprogramowania 25.05.2018   1968,00 w procedurze poniżej 30 tys. euro
35 AG-214/03/A/18 01.06.2018 Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji inż. Marceli Poleski Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie ustalonym przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dla przedsięwzięcia p.t. "Remont kotłowni w budynku WSA w Gdańsku" 04.06.2018 30.07.2018 3 400 zł w procedurze poniżej 30 tys. euro
36 AG-220/05/18 15.05.2018 Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. Umowa na dostawę kopiarek 15.05.2018 30.05.2018 48 794,10 w procedurze poniżej 30 tys. euro
37 AG-230/01/18 30.05.2018 UPC Polska Sp. z o.o. Umowa na usługę świadczeń telekomunikacyjnych

30.05.2018

(rozpoczęcie świadczenia usługi telewizji kablowej nastąpi nie później niż 90 dni od daty zawarcia umowy)

31.07.2021 40.147,20 w procedurze poniżej 30 tys. euro
38 AG-0311/04/18 24.07.2018 IKARIA Sp. z o.o. Umowa na dostawę 152 licencji na używanie programu antywirusowego 24.07.2018 31.07.2018 5.515,35 w procedurze poniżej 30 tys. euro
39 AG-214/08/18 9.08.2018 Firma Handlowo-Usługowa "Wulkan" J. Adler i Z. Ćwikliński Umowa na wykonanie izolacji ścian z odgrzybianiem i tynkami renowacyjnymi w części C budynku WSA w Gdańsku 20.08.2018 16.11.2018 183 270 przetarg nieograniczony
40 AG-214/08/A/18 9.08.2018 "Kolbek" firma Inżynierska Bogusław Kulesza Umowa na sprawowanie nadzoru budowlanego przedsięwzięcia pt. "Izolacja ścian z odgrzybianiem i tynkami renowacyjnymi w części C budynku WSA w Gdańsku 9.08.2018 16.11.2018 4 674 w procedurze poniżej 30 tys. euro
41 AG-215/07/18 10.08.2018 Zakład Elektroinstalacyjny Ryszard Dąbrowski Umowa na obsługę serwisową instalacji elektrycznej w obiektach WSA w Gdańsku 10.08.2018 31.12.2021 12 915 w procedurze poniżej 30 tys. euro
42 AG-215/06/18 13.08.2018 DECORAF Rafał Wassilow Umowa na usługę prania dekoracji okiennych oraz obrusów 13.08.2018 31.07.2021 31 077 w procedurze poniżej 30 tys. euro
43 AG-220/08/18 13.08.2018 DECORAF Rafał Wasiilow Umowa na uszycie, dostawę i zawieszenie firan 13.08.2018 14.09.2018 10 556,10 w procedurze poniżej 30 tys. euro
44 AG-116/7/18 10.09.2018 Osoba fizyczna Umowa na oklejenie środków trwałych majątku należącego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku 10.09.2018 31.10.2018 2 750 w procedurze poniżej 30 tys. euro
45 AG-116/8/18 05.10.2018 Osoba fizyczna Umowa na remont pomieszczenia 03 w budynku sądu nr 16/17 05.10.2018 11.10.2018 750 w procedurze poniżej 30 tys. euro
46 AG-116/9/18 10.10.2018 Osoba fizyczna Umowa na remont pomieszczenia 03 w budynku sądu nr 16/17 10.10.2018 15.10.2018 750 w procedurze poniżej 30 tys. euro
47 OO/141/28/18 19.10.2018 Inspektor Ochrony Danych Osobowych Consulting Jarosław Feliński Umowa na przeprowadzenie szkolenia w dniach 20 i 21.112018r. nt. "Zadania Użytkowników, Inspektora ODO i Administratora Danych w świetle zmian RODO 2018" 20.11.2018 21.11.2018 12 040 w procedurze poniżej 30 tys. euro
48 AG-115/02/18 28.11.2018 osoba fizyczna

uprzątnięcie śniegu, błota pośniegowego, lodu i innych zanieczyszczeń ciągów komunikacyjnych, parkingów oraz chodników wzdłuż nieruchomości przy Al. Zwycięstwa 16/17 i 21 poza godzinami pracy sądu

28.11.2018 31.03.2019

30 zł/h dni robocze

36 zł/h dni świąteczne i wolne od pracy

 
49 AG-115/03/18 28.11.2018 osoba fizyczna

uprzątnięcie śniegu, błota pośniegowego, lodu i innych zanieczyszczeń ciągów komunikacyjnych, parkingów oraz chodników wzdłuż nieruchomości przy Al. Zwycięstwa 16/17 i 21 poza godzinami pracy sądu

28.11.2018 31.03.2019

30 zł/h dni robocze 36 zł/h dni świąteczne i wolne od pracy

 
50 AG-115/04/18 28.11.2018 osoba fizyczna

uprzątnięcie śniegu, błota pośniegowego, lodu i innych zanieczyszczeń ciągów komunikacyjnych, parkingów oraz chodników wzdłuż nieruchomości przy Al. Zwycięstwa 16/17 i 21 poza godzinami pracy sądu

28.11.2018 31.03.2019

30 zł/h dni robocze

36 zł/h dni świąteczne i wolne od pracy

 

51 AG-220/13/18 08.11.2018 Komputronik biznes Sp. z o.o. Umowa na dostawę komputerów, sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych i oprogramowania 8.11.2018 30.11.2018 136.918,68 w procedurze poniżej 30 tys. euro
52 AG-220/14/18 06.12.2018

Well designed

Szymon Grochala

Umowa na dostawę przełączników i urządzeń typu firewall 6.12.2018 21.12.2018 27.125 w procedurze poniżej 30 tys. euro
53 AG-215/11/18 14.12.2018

NORD SERVICE

Radosław Borkowski

Umowa na usługę sprzątania części obiektu biurowego 01.01.2019 31.12.2019 92.666,97 w procedurze poniżej 30 tys. euro
54 AG-220/15/18 20.12.2018 Komputronik Biznes  Sp. z o.o. Umowa na dostawę sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do wdrożenia EZD 20.12.2018 27.12.2018 25.688,87 w procedurze poniżej 30 tys. euro
55 AG-0311/06/18 21.12.2018

Extranet

Joanna Paździerska

Umowa na utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej 01.01.2019 31.12.2021 98,40/m-c + 492 zł rocznie w procedurze poniżej 30 tys. euro
56 AG-0311/05/18 27.12.2018 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. Umowa na dostęp do systemu Informacji Prawnej legalis 01.01.2019 31.12.2019 22.017 w procedurze poniżej 30 tys. euro
57 AG-0311/07/18 28.12.2018 Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. Umowa na dostep do Systemu Prawnego Lex Omega 01.01.2019 31.12.2019 96.678 w procedurze poniżej 30 tys. euro

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Kospał Pawłowski
  data wytworzenia: 2018-02-02
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2018-01-26 11:12
 • zmodyfikował: Aleksandra Skiba
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-11 10:46

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6419
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-02-11 10:46:39