Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Rejestr umów cywilnoprawnych zawartych w roku 2018

Lp. Identyfikator umowy
(jeśli
został
nadany)
Data zawarcia umowy Podmiot
z którym
zawarto
umowę
Przedmiot umowy Data początkowa
i końcowa okresu realizacji umowy
Wartość zobowiązania wynikająca z umowy (bądź wartość za 12 miesięcy)
[zł]
 
od do
1 AG-291/09/17 15.01.2018 Vimado Dorota Leliwa zakup art. spożywczych 15.01.2018 31.12.2018 32 997,68  
2 AG-116/1/18 05.01.2018 osoba fizyczna wymalowanie powierzchni
65 m2 ścian
05.01.2018 19.01.2018 1 040,00  
3 AG-116/2/18 05.01.2018 osoba fizyczna wymalowanie powierzchni
65 m2 ścian
05.01.2018 19.01.2018 1 040,00  
4 AG-116/3/18 05.01.2018 osoba fizyczna wymalowanie powierzchni
65 m2 ścian
05.01.2018 19.01.2018 1 040,00  
5 OO-116/1/18 23.02.2018 osoba fizyczna paginacja 4,7 m bieżącego akt sądowych 26.02.2018 31.07.2018 1 410,00  
6 OO-116/2/18 23.02.2018 osoba fizyczna koordynacja paginacji 74,7 m bieżącego akt sądowych kat. A w tym wprowadzanie do systemu ilości stron z każdej z teczek 26.02.2018 30.09.2018 7 470,00  
7 OO-116/3/18 23.02.2018 osoba fizyczna paginacja 4,8 m bieżącego akt sądowych 26.02.2018 31.07.2018 1 440,00  
8 OO-116/4/18 23.02.2018 osoba fizyczna paginacja 4,0 m bieżącego akt sądowych 26.02.2018 31.07.2018 1 200,00  
9 OO-116/5/18 23.02.2018 osoba fizyczna paginacja 4,0 m bieżącego akt sądowych 26.02.2018 31.07.2018 1 200,00  
10 OO-116/6/18 23.02.2018 osoba fizyczna paginacja 4,7 m bieżącego akt sądowych 26.02.2018 31.07.2018 1 410,00  
11 OO-116/7/18 23.02.2018 osoba fizyczna paginacja 4,7 m bieżącego akt sądowych 26.02.2018 31.07.2018 1 410,00  
12 OO-116/8/18 23.02.2018 osoba fizyczna paginacja 4,7 m bieżącego akt sądowych 26.02.2018 31.07.2018 1 410,00  
13 OO-116/9/18 23.02.2018 osoba fizyczna paginacja 4,7 m bieżącego akt sądowych 26.02.2018 31.07.2018 1 410,00  
14 OO-116/10/18 23.02.2018 osoba fizyczna paginacja 4,8 m bieżącego akt sądowych 26.02.2018 31.07.2018 1 440,00  
15 OO-116/11/18 23.02.2018 osoba fizyczna paginacja 4,8 m bieżącego akt sądowych 26.02.2018 31.07.2018 1 440,00  
16 OO-116/12/18 23.02.2018 osoba fizyczna paginacja 4,8 m bieżącego akt sądowych 26.02.2018 31.07.2018 1 440,00  
17 OO-116/13/18 23.02.2018 osoba fizyczna paginacja 4,8 m bieżącego akt sądowych 26.02.2018 31.07.2018 1 440,00  
18 OO-116/14/18 23.02.2018 osoba fizyczna paginacja 4,8 m bieżącego akt sądowych 26.02.2018 31.07.2018 1 440,00  
19 OO-116/15/18 23.02.2018 osoba fizyczna paginacja 4,8 m bieżącego akt sądowych 26.02.2018 31.07.2018 1 440,00  
20 OO-116/16/18 23.02.2018 osoba fizyczna paginacja 4,8 m bieżącego akt sądowych 26.02.2018 31.07.2018 1 440,00  
21 OO-116/17/18 23.02.2018 osoba fizyczna paginacja 4,8 m bieżącego akt sądowych 26.02.2018 31.07.2018 1 440,00  
22 AG-210/02/18 09.03.2018 Zakład Projektowania  i Realizacji Inwestycji inż. Marceli Poleski wykonanie projektu wykonawczego na remont kotłowni, kosztorysu inwestorskiego przedmiaru robót oraz szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 09.03.2018 16.04.2018 18 450,00  
23 AG-26/01/18 18.04.2018 Konsorcjum Jantar 2 Sp. z o.o. - Lider, Jantar Sp. z o.o., Agencja Ochrony Sp. z o.o., ERA Sp. z o.o. Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia 01.05.2018 30.04.2021 858 651,19  
24 AG-220/04/18 5,04,2018 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Sprzedaż gazomierza miechowego G25, rok prod. 2014 5.04.2018 16.04.2018 664,20  
25 AG-116/4/18 16.04.2018 Osoba fizyczna Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiotu robót na remont udrożnienia odwodnienia terenu z wód deszczowych z części działki nr 228/2 16.04.2018 30.04.2018 400,00  
26 AG-116/5/18 26.04.2018 Osoba fizyczna Kompleksowe umycie okien i żaluzji w budynku sądowym 26.04.2018 31.05.2018 1 100,00  
27 AG-116/6/18 26.04.2018 Osoba fizyczna Kompleksowe umycie okien i żaluzji w budynku sądowym 26.04.2018 31.05.2018 1 100,00  
28 AG-214/02/A/18 16.04.2018 Profesjonalne Biuro Usług Inżynierskich BUD-EL Sp. z o.o. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie ustalonym przez ustawę z dnia 7.07.1994r. Pr.bud., dla przedsięwzięcia "Remont instalacji aerozolowych gaszenia w pomieszczeniach archiwum zakładowego i serwerowni w budynku WSA w Gdańsku" 01.05.2018   3997,30  
29 AG-214/02/18 20.04.2018 Przedsiębiorstwo Usługowe Poż-Pliszka Sp. z o.o. Remont instalacji aerozolowych gaszenia w pomieszczeniach archiwum zakładowego i serwerowni w budynku WSA w Gdańsku 25.04.2018 30.05.2018 152 255,55  
30 AG-215/02/18 21.05.2018 PPHU "Meblowejher" Salon Meblowy "Elephant" Zdzisław Pobłocki Renowacja mebli 21.05.2018 20.06.2018 12 718,20 w procedurze poniżej 30 tys. euro
31 AG-115/1/18 21.05.2018 Osoba fizyczna Nadzór nad pracownikami firmy PUPoż-Pliszka Sp. z o.o. wykonującej remont instalacji aerozolowych gaszenia w pomieszczeniach archiwum i serwerowni w budynku sądu 21.05.2018 30.05.2018 30zł/h w procedurze poniżej 30 tys. euro
32 AG-214/03/18 1.06.2018 Biuro Techniczno-Handlowe Branży Energetycznej TERMA Jan Kołodziejczyk i Wspólnicy Sp.J. Remont kotłowni 4.06.2018 30.07.2018 236 160 Przetarg nieograniczony
33 AG-0311/02/18 25.05.2018 ARISCO Sp. z o.o. Umowa udzielenia licencji o numerze 71/2018 dot. użytkowania oprogramowania 25.05.2018   565,80 w procedurze poniżej 30 tys. euro
34 AG-0311/02/18/A 25.05.2018 ARISCO Sp. z o.o. Umowa udzielenia licencji o numerze 72/2018 dot. użytkowania oprogramowania 25.05.2018   1968,00 w procedurze poniżej 30 tys. euro
35 AG-214/03/A/18 01.06.2018 Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji inż. Marceli Poleski Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie ustalonym przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dla przedsięwzięcia p.t. "Remont kotłowni w budynku WSA w Gdańsku" 04.06.2018 30.07.2018 3 400 zł w procedurze poniżej 30 tys. euro
36 AG-220/05/18 15.05.2018 Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. Umowa na dostawę kopiarek 15.05.2018 30.05.2018 48 794,10 w procedurze poniżej 30 tys. euro
37 AG-230/01/18 30.05.2018 UPC Polska Sp. z o.o. Umowa na usługę świadczeń telekomunikacyjnych

30.05.2018

(rozpoczęcie świadczenia usługi telewizji kablowej nastąpi nie później niż 90 dni od daty zawarcia umowy)

31.07.2021 40.147,20 w procedurze poniżej 30 tys. euro
38 AG-0311/04/18 24.07.2018 IKARIA Sp. z o.o. Umowa na dostawę 152 licencji na używanie programu antywirusowego 24.07.2018 31.07.2018 5.515,35 w procedurze poniżej 30 tys. euro
39 AG-214/08/18 9.08.2018 Firma Handlowo-Usługowa "Wulkan" J. Adler i Z. Ćwikliński Umowa na wykonanie izolacji ścian z odgrzybianiem i tynkami renowacyjnymi w części C budynku WSA w Gdańsku 20.08.2018 16.11.2018 183 270 przetarg nieograniczony
40 AG-214/08/A/18 9.08.2018 "Kolbek" firma Inżynierska Bogusław Kulesza Umowa na sprawowanie nadzoru budowlanego przedsięwzięcia pt. "Izolacja ścian z odgrzybianiem i tynkami renowacyjnymi w części C budynku WSA w Gdańsku 9.08.2018 16.11.2018 4 674 w procedurze poniżej 30 tys. euro
41 AG-215/07/18 10.08.2018 Zakład Elektroinstalacyjny Ryszard Dąbrowski Umowa na obsługę serwisową instalacji elektrycznej w obiektach WSA w Gdańsku 10.08.2018 31.12.2021 12 915 w procedurze poniżej 30 tys. euro
42 AG-215/06/18 13.08.2018 DECORAF Rafał Wassilow Umowa na usługę prania dekoracji okiennych oraz obrusów 13.08.2018 31.07.2021 31 077 w procedurze poniżej 30 tys. euro
43 AG-220/08/18 13.08.2018 DECORAF Rafał Wasiilow Umowa na uszycie, dostawę i zawieszenie firan 13.08.2018 14.09.2018 10 556,10 w procedurze poniżej 30 tys. euro
44 AG-116/7/18 10.09.2018 Osoba fizyczna Umowa na oklejenie środków trwałych majątku należącego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku 10.09.2018 31.10.2018 2 750 w procedurze poniżej 30 tys. euro
45 AG-116/8/18 05.10.2018 Osoba fizyczna Umowa na remont pomieszczenia 03 w budynku sądu nr 16/17 05.10.2018 11.10.2018 750 w procedurze poniżej 30 tys. euro
46 AG-116/9/18 10.10.2018 Osoba fizyczna Umowa na remont pomieszczenia 03 w budynku sądu nr 16/17 10.10.2018 15.10.2018 750 w procedurze poniżej 30 tys. euro

 

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Kospał Pawłowski
    data wytworzenia: 2018-02-02
  • opublikował: Maciej Dembski
    data publikacji: 2018-01-26 11:12
  • zmodyfikował: Ilona Panic
    ostatnia modyfikacja: 2018-10-12 08:41

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 932
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-10-12 08:41
Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Gdańsku

Al. Zwycięstwa 16/17
80-219 Gdańsk

NIP: 957-05-37-931
REGON: 192985030

Konto Bankowe:
NBP O/O Gdańsk
29 1010 1140 0071 0022 3100 0000

Dane kontaktowe

tel. +48 58 52 44 360
fax +48 58 52 44 371

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 7.15-15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2107144
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-11-15 10:08

Stopka strony